Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/12/2015 .Lượt xem: 897 lượt.
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tập trung tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2010 - 2015, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cấp uỷ cấp mình xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2015 với nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở; chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm phát sinh tại địa phương; triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời nhiệm vụ thẩm tra đạo đức lối sống phục vụ công tác cán bộ của cấp ủy và nhân sự Đại hội Đảng các cấp; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 (Đ/c Nguyễn Văn Lượm – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị)

                         

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, các cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra được 10 tổ chức đảng và 04 đảng viên (trong đó, Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 09 tổ chức đảng và 02 đảng viên). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 01/12/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện NQTW3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy cấp trên. Công tác giám sát cũng được chú trọng, UBKT từ huyện đến cơ sở tham mưu cấp ủy tiến hành giám sát chuyên đề được 07 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông và tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, việc chấp hành Điều lệ đảng. Trong năm, đã có 22/39 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành; có 70 đảng viên được kiểm tra và 07 đảng viên được giám sát với nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành quy định của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng được UBKT Huyện ủy và UBKT các Đảng ủy cơ sở thực hiện, đã kiểm tra được 08 tổ chức đảng (kiểm tra việc THNVKT được 05 tổ chức đảng, kiểm tra THKL được 03 tổ chức đảng); kiểm tra tài chính đảng được 17 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 9 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Công tác tiếp nhận và giải quyết tố cáo được kịp thời đúng quy định. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã kịp thời thẩm định đạo đức lối sống cho 41 trường hợp. Trong đó: bầu bổ sung cấp uỷ viên, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016: 20; bổ nhiệm: 07; bổ nhiệm lại: 08; hiệp y bổ nhiệm và bổ nhiệm lại: 06.

Qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 14 trường hợp đảng viên vi phạm (giảm 22% so với cùng kỳ năm 2014), nội dung vi phạm về Chính sách dân số - KHHGĐ, sử dụng văn bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học không hợp pháp, tham gia cá độ bóng đá, đạo đức lối sống đảng viên; hình thức xử lý: Khiển trách 12; Cảnh cáo 02.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 cho thấy, nội dung công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, đa phần tập trung vào việc phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Sau kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo tổ chức đảng khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời qua đó giúp tổ chức đảng nắm rõ hơn về nguyên tắc, quy trình, thủ tục thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát. Bên cạnh những tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ này: Đảng uỷ xã Phước Đức, Đảng uỷ xã Phước Hoà, Đảng ủy xã Phước Mỹ, Đảng ủy Công an huyện… vẫn còn tổ chức đảng lúng túng trong quá trình thực hiện, nhầm lẫn giữa nhiệm vụ điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng, kiểm tra giám sát tập thể chưa gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, do vậy kết quả đạt được chưa cao.

- Để công tác kiểm tra, giám sát đạt được kết quả, trong năm 2016 các cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Thứ nhất: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát Huyện uỷ toàn khoá nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình, kế hoạch năm 2016 và tổ chức triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy giao; kịp thời thẩm định phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Thứ hai: Triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2016 hiệu quả, đảm bảo quy trình quy định; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề nổi cộm phát sinh thuộc thẩm quyền.

Thứ ba: Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, nhất là những nơi có biểu hiện sai phạm, mất đoàn kết nội bộ; theo dõi nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và phản ảnh của quần chúng nhân dân về tình hình cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng vi phạm để tham mưu hoặc giải quyết kịp thời theo quy định của Điều lệ Đảng, nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương.

Thứ tư: Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở.

Thứ năm: Đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương và triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của mỗi cuộc kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.      
                                                                                                                   Lê Văn Thực - BTG HU Phước Sơn


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
Kì họp cuối cùng năm 2015 HĐND thị trấn Khâm Đức
Mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XX
Cán bộ chủ chốt được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết đại hội đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2
Đảng viên nghe quán triệt các chuyên đề Nghị quyết ĐH đảng
Giao ban công tác tuyên giáo quý 2
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO