Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hoạt động tuyên truyên trực quan chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Phước Sơn năm 2015
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 10/12/2015 .Lượt xem: 2127 lượt.
Thực hiện công tác tuyên truyền năm 2015 trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành: Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Bảo hiểm xã hội huyện kịp thời nắm bắt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm như: Tuyên truyền qua sóng phát thanh của Đài truyền thanh truyền hình huyện; Xây dựng phóng sự tuyên truyền qua kênh truyền hình Đài truyền thanh truyền hình huyện; Truyên truyền qua hội nghị tuyên truyền để tuyên truyền trực tiếp; Tuyên truyền trực quan và phối hợp với Hội đồng tuyên truyền pháp luật huyện, Liên đoàn lao động huyện tuyên truyền trực tiếp.

Nhìn lại một năm thực hiện công tác tuyên truyền với những nổ lực của Lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức đơn vị, trong đó cán bộ Lãnh đạo và viên chức được phân công nhiệm vụ tuyên truyền đã kịp thời xây dựng chương trình, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp tham mưu Lãnh đạo đơn vị để thống nhất thực hiện. Cùng với sự nổ lực là sự quan tâm hết sức tận tình, sâu sát của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ về nội dung và đảm bảo nguồn tài chính để Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nội dung đã xây dựng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân huyện, các Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị phối hợp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, hình thức tuyên truyền được phê duyệt.

Kết quả thực hiện trong năm với 02 hội nghị tuyên truyền trực tiếp; 01 hội nghị tuyên truyền trực tiếp kết hợp trong hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử iBHXH; 01 hội nghị tuyên truyền trực tiếp kết hợp trong hội nghị tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT năm 2015. Phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện và Liên đoàn lao động huyện thực hiện 03 buổi tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Thông qua Đài truyền thanh truyền hình huyện đã xây dựng được 54 chuyên mục tuyên truyền qua sóng phát thanh và 05 phóng sự tuyên truyền qua kênh truyền hình huyện của Đài truyền thanh truyền hình huyện. Trong công tác tuyên truyên, công tác tuyên truyền trực quan được chú trọng nhiều hơn các năm trước, Bảo hiểm xã hội huyện đã xây dựng 10 panô tuyên truyền để lắp đặt tại Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế huyện và 08 nhà sinh hoạt khối trên địa bàn Thị trấn Khâm Đức; Lập 12 khẩu hiệu tuyên truyền đặt tại 12 trụ sở UBND các xã, thị trấn và 66 khẩu hiệu tuyên truyền đặt tại 66 thôn, khối trên địa bàn toàn huyện.


Từ kết quả công việc đã làm, việc nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ, nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện đã hiểu nhiều hơn, nắm bắt cụ thể hơn những điểm mới của Luật BHYT; Luật việc làm; Luật BHXH đã ban hành, từ đó mổi cá nhân và gia đình có trách nhiệm trong việc tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt trong năm 2015, thực hiện một trong những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi là triển khai đến từng hộ gia đình thực hiện kê khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Nhờ việc tuyên truyền thấu đáo nên các hộ gia đình trên địa bàn huyện rất tích cực trong việc kê khai lập danh sách để lập cơ sở dữ liệu nhằm quản lý thống nhất ở từng UBND xã, thị trấn về đối tượng tham gia BHYT nhằm vận động nhân dân chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT theo chủ trương thực hiện BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.


Với nền móng công tác tuyên truyền đã làm, đặc điểm của địa phương là huyện miền núi, dân số toàn huyện 26.040 người vào thời điểm tháng 11/2015 (Theo số liệu do Trung tâm dân số huyện hỗ trợ), trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 69,5% tổng dân số toàn huyện; Tổng số người đã tham gia BHYT đến tháng 11/2015 là 24.196 người, đạt 92,9% độ bao phủ BHYT đối với dân số toàn huyện. Số người tham gia BHXH tháng 11/2015 là 1.951 người, chiếm 57,97% lực lượng lao động có thu nhập hiện đang làm việc trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế cá thể phi nông lâm thủy sản (3.365 người có thu nhập ổn định/14.380 người trong độ tuổi lao động, số liệu tổng hợp chiếu theo niên gián thống kê năm 2014 do Chi cục thống kê huyện hỗ trợ).

Để làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian đến nhằm vận động nhân dân chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT, phụ huynh học sinh tích cực tham gia BHYT cho học sinh và người lao động ở các doanh nghiệp được chủ doanh nghiệp thực hiện đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật. Và theo quy định của Luật BHYT sửa đổi bổ sung thì điểm mới tiếp theo được quy định từ ngày 01/01/2016 là thông tuyến huyện đối với người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh trong địa bàn nội tỉnh; Đồng thời Luật BHXH sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, có rất nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung thì công tác tuyên truyền cần nổ lực nhiều hơn nữa mà định hướng cần làm trong thời gian đến là:

- Về tuyên truyền trực tiếp và truyền thông: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực tiếp đến chủ doanh nghiệp và người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp; Tuyên truyền trực tiếp đến Lãnh đạo và cán bộ các xã, thị trấn; Tổ chức tuyên truyền theo phương pháp truyền thông đã được tập huấn kỹ năng hỏi đáp đối với nhân dân ở một số xã, thị trấn để kịp thời giải đáp những vướng mắc mà nhân dân chưa rõ.

          - Về tuyên truyền trực quan: Xây dựng các panô, khẩu hiệu, phướng, tờ gấp, tời rơi tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          - Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các đơn vị phối hợp để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, truyền thông, kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

          Cùng với những định hướng công việc cần làm, phải tích cực tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhất là chỉ đạo về nội dung và sự quan tâm về nguồn tài chính để thực hiện. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để lồng ghép công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình đang thực hiện như chương trình “Nông thôn mới” để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến nhân dân và người lao động.

          Từ kết quả đã làm trong năm và định hướng công việc cần làm trong thời gian đến cho thấy rằng, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ không quá nặng nề nhưng không dễ làm chút nào vì đòi hỏi nhiều yếu tố, từ yếu tố con người cho đến các phương tiện, điều kiện, đặc điểm của từng địa phương cơ sở.... Trong đó công tác tuyên truyền trực quan cần được quan tâm đặc biệt để mang tính lâu dài, vì tuyên truyền trực quan dễ nhận biết, dễ tìm, dễ thấy, dễ đọc và dễ hiểu hàm ý về tính nhân văn sâu sắc, tính nhân đạo về chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ban hành, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

                                                                     Nguyễn Mậu Thanh Phó Giám đốc BHXH huyện

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Cụm thanh tra các huyện miền núi tổng kết phong trào thi đua năm 2015.
GIAI ĐOẠN 2011-2015 ĐẦU TƯ 473 TỶ ĐỒNG CHƯƠNG TRÌNH 135
LÃI SUẤT 1,2% NĂM CHO VAY TRỒNG RỪNG, CHĂN NUÔI
Kí kết giao ước thi đua phòng tài nguyên môi trường cụm các huyện miền núi
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2016
Gần 55 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng
Những kết quả bước đầu qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XIX) về các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật lao động
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Tổng kết công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kì 2011-2016
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Bảng giá đất năm 2011 huyện Phước Sơn
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sách bài tập tiếng Bhnong”
Phước Sơn : Tích cực chuẩn bị cho bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Năm 2011, Phước Sơn tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng nguồn chi thường xuyên
Những bông hoa đẹp của núi rừng Phước Sơn
Nông dân học trồng lúa
Phước Sơn hết dịch LMLM ở gia súc
Phước Sơn, hiệu quả từ việc hỗ trợ ống nước!
HN tập huấn CB XD nông thôn mới cấp xã GĐ 2010-2020 cho huyện Phước Sơn, Nam Giang
Phước Sơn : Giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO