Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/11/2015 .Lượt xem: 1567 lượt.
Nhằm đánh giá kết quả của công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ngày 18 tháng 11 năm 2015 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phước Sơn tiến hành tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; tổng kết công tác giảng viên, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thông qua Quyết định công nhận đội ngũ Giảng viên kiêm chức, nhiệm kỳ 2015 -

                      (Đ/c Nguyễn Trường Thanh, GĐ TTBDCT huyện chủ trì Hội nghị)

 

Qua báo cáo đánh giá, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã bám sát Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 26/9/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2015 và Kế hoạch số 04/KH-TTBDCT, ngày 08/10/2014 về Kế hoạch Giáo dục lý luận chính trị năm 2015 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phước Sơn đã được Thường trực Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Kết quả đạt được trong thực hiện chương trình chính khóa theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, mở được 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp trên địa bàn huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, số lượng 118 học viên; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp 164 học viên; Phối hợp với các xã, thị trấn Khâm Đức mở 12 lớp bồi dưỡng các chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" và "Tư tưởng Hồ Chí Minh" cho cán bộ, đảng viên, trưởng, phó thôn và ban công tác Mặt trận tại các thôn, khối của 12 xã, thị trấn gồm: Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Chánh, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức số lượng 887 lược học viên tham gia, đạt 100 % kế hoạch năm. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai mở các lớp học tập Nghị quyết cho đảng viên các cơ quan trên địa bàn huyện, mở 09 lớp học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, mười một, mười hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, số lượng gần 1.000 lượt đảng viên các cơ quan trên địa bàn huyện tham gia. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức các đợt học cuối và ôn thi tốt nghiệp và tổ chức Lễ Bế giảng, cấp bằng cho 90/90 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 76 tại huyện. Ngoài ra phối hợp với UBMT TQVN và các đoàn thể huyện tổ chức xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận và Hội nông dân cơ sở, số lượng 145 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, trong điều kiện hội trường chính sức chứa còn hạn chế mới được 100 người, chưa đáp ứng được chỗ ngồi cho học viên và cán bộ đảng viên khi tham gia học tập tại Trung tâm với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Đội ngũ giảng viên đã có nhiều cồ gắng trong việc cập nhật thông tin, có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy nhưng chất lượng bài giảng cũng còn thiếu tính thực tiễn; trình độ học viên ở cơ sở cũng còn nhiều mặt hạn chế…

Để công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới đạt được kết quả, cần phải  không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; Đối với đội ngũ giảng viên cần phải có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực, bài giảng được phân công; thường xuyên cập nhật những thông tin chính thống, thông tin mới để minh họa, làm phong phú thêm nội dung bài giảng; Đối với các học viên, theo hướng tự nghiên cứu làm chính, học viên ngoài tiếp thu bài giảng trên lớp cần tự giác đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, sách báo, tài liệu, liên hệ những vấn đề thực tiễn cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đến bài học để mở rộng, trang bị thêm kiến thức; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Với những kết quả đạt được của năm 2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phước Sơn sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt kết hoạch năm 2016.

                                                                                                      Lê Văn Thực – BTG HU Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
Kì họp cuối cùng năm 2015 HĐND thị trấn Khâm Đức
Mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XX
Cán bộ chủ chốt được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết đại hội đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2
Đảng viên nghe quán triệt các chuyên đề Nghị quyết ĐH đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10