Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 10/11/2015 .Lượt xem: 637 lượt.
Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá VIII, ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp thông qua 4 nội dung, gồm: Báo cáo về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung; Đề nghị công nhận xã Hương An, huyện Quế Sơn đạt tiêu chuẩn

Đối với việc bổ sung các điểm mỏ trong Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đa số ý kiến cho rằng, cần thiết phải bổ sung đánh giá tác động môi trường đối với 3 điểm điều chỉnh, 9 điểm bổ sung mới; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá đối với 51 điểm, mỏ đã được cấp phép để quản lý tốt hơn.

Trên cơ sở xem xét báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 20-11 tới để thường trực UBND tỉnh xem xét trước khi trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND khoá VIII sắp tới…

                                                                                              PHƯỚC LÊ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
Kì họp cuối cùng năm 2015 HĐND thị trấn Khâm Đức
Mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XX
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10