Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức trên địa bàn huyện Phước Sơn
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/08/2015 .Lượt xem: 892 lượt.
Đảng bộ huyện Phước Sơn hiện có 53 TCCS đảng trực thuộc (có 14 Đảng bộ và 39 chi bộ), gồm có 1.512 đảng viên.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị Phước Sơn đã kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Từ kết quả việc chuyển biến về nhận thức, việc làm theo tấm gương của Bác đã trở thành công việc thường xuyên bằng những việc làm cụ thể, như: xã Phước Mỹ, xã Phước Năng, Phước Thành đạt đơn vị dẫn đầu, Văn phòng HĐND – UBND huyện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; xã Phước Xuân đề nghị tặng Bằng khen của UBND Tỉnh...Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Khuyến học, khuyến tài”, phong trào” Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang được thực hiện tốt, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III và nhiều giấy khen, Bằng khen các cấp; Các phong trào thi đua trong hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được đẩy mạnh, tiêu biểu như “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, phong trào phong trào Phụ nữ 2 giỏi "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Đồng tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm”. Ngoài ra, còn có các cá nhân, gia đình tiêu biểu xuất sắc, là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng, như: gia đình Ông Hồ Văn Nhun, ông Hồ Văn Rim, ông Vũ Xuân…và các cá nhân tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tấm gương của Bác ông Ngô Văn Nghĩa, ông Trần Văn Sửu, ông Hồ Văn Ngòi, ông Hồ Văn Tý...Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tấm gương của Bác cũng được quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề nghị UBND tỉnh tăng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tăng Giấy khen cho 27 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Qua 04 năm triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bước đầu góp phần củng cố niềm tin với Đảng, tác động, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Hình ảnh Tọa đàm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh Ông Hồ Văn Rim, già làng tiêu biểu

vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

                                                                  Lê Văn Thực – PTBTG HU Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 3
UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10