Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một BCH Trung ương Đảng ( khóa XI)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 21/07/2015 .Lượt xem: 788 lượt.
Nhằm giúp cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI). Ngày 20/7/2015, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị.

Đ/c Ngô Thành Đức – Phó BTG Huyện ủy, báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị tổ chức thành 02 lớp, học viên được quán triệt các nội dung, cụ thể:

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

- Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Kết quả Đại hội chi, đảng bộ cơ sở vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây.

Việc tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị lần này là cần thiết và quan trọng, giúp Cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị từ đó vận dụng vào công việc trong từng lĩnh vực công tác của mình, của cơ quan đơn vị một cách thiết thực và có hiệu quả. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; nhận thức lệch lạc, nhằm bảo vệ chủ trương, quan điểm của Đảng.                             

                                                                                                                          Phan Thị Hiến

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổng kết đề án 343, 704 và sơ kết 4 năm chỉ thị 03.
Xã Phước Năng tổ chức kì họp HĐND thứ 12, khóa 10
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức trên địa bàn huyện Phước Sơn
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 3
UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10