Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
PHÁT HUY TÍNH DÂN CHỦ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CƠ SỞ
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 24/06/2015 .Lượt xem: 1113 lượt.
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo quần chúng triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ở cơ sở có tác động tích cực đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của chi bộ việc thực hiện các biện pháp mang tính căn bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

1. Đăng ký lịch sinh hoạt định kỳ của Chi bộ hàng năm

Đầu năm, chi bộ lập lịch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ cho cả năm. Lịch sinh hoạt được:

- Thông báo cho toàn thể đảng viên trong chi bộ để biết, chủ động bố trí công việc để tham gia sinh hoạt Đảng;

- Đăng ký với Thường trực Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ để các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách chi bộ biết, có thể tham dự và kiểm tra nề nếp sinh hoạt của chi bộ.

2. Hình thức sinh hoạt:

- Chi bộ duy trì các hình thức sinh hoạt chính:

- Sinh hoạt định kỳ hàng tháng: Theo lịch đã được đăng ký với Đảng uỷ, nội dung chủ yếu là kiểm điểm toàn diện công tác trong tháng vừa qua và đề ra các nhiệm vụ cho tháng tới.

- Sinh hoạt định kỳ hàng tháng, ra nghị quyết về một hay một số vấn đề quan trọng của chi bộ.

- Sinh hoạt chuyên đề: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Chi bộ cùng bàn bạc, thảo luận về một số vấn đề cụ thể, bức xúc hay quan trọng của chi bộ, đề ra giải pháp thực hiện.

3. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt:

+ Đối với sinh hoạt định kỳ:

- Trước kỳ sinh hoạt đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác tháng và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho tháng tới. Nội dung báo cáo phải đánh giá đầy đủ các mặt công tác của Chi bộ.

- Thông qua báo cáo, đảng viên góp ý và thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng tiếp theo.

+ Đối với sinh hoạt chuyên đề:

- Chi uỷ hội ý thống nhất nội dung, chương trình.

- Phân công đảng viên chuẩn bị nội dung;

- Chi uỷ xem xét, thông qua nội dung, quyết định thời gian sinh hoạt.

4. Quy trình, nội dung và nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt:

Quy trình và nội dung sinh hoạt tuân thủ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng: Thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng thông qua việc phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công;

- Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tính bồi dưỡng, giáo dục trong sinh hoạt chi bộ;

- Chất lượng sinh hoạt gắn đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Chi bộ.

Bài học kinh nghiệm:

Vai trò của Đảng uỷ cấp trên:

- Đảng uỷ luôn coi trọng việc hướng dẫn, cung cấp tài liệu về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và hướng dẫn 09-HD/BTCTW; Các tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở;

- Quan tâm bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ Bí thư chi bộ, nhất là về công tác xây dựng Đảng;

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra hoạt động của các chi bộ để kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong hoạt động của các chi bộ nói chung, trong sinh hoạt chi bộ nói riêng;

- Phân công các đồng chí đảng uỷ viên, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra phụ trách từng chi bộ. Các đồng chí này có trách nhiệm tham dự các buổi sinh hoạt của Chi bộ, theo dõi đôn đốc, đánh giá sinh hoạt của các chi bộ, báo cáo Đảng uỷ trong các cuộc họp định kỳ. Qua đó, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ;

- Chỉ đạo tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại chi bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, không cào bằng, qua đó biểu dương các chi bộ gương mẫu, phê bình các chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng.

Đối với chi bộ

- Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Nâng cao trách nhiệm và sự tham gia tích cực của từng đảng viên trong sinh hoạt Đảng;

- Phát huy tốt vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, người đề xuất nội dung sinh hoạt, đóng góp vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, chủ trì, điều khiển, kết luận các cuộc sinh hoạt;

- Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt;

- Mở rộng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật trong sinh hoạt chi bộ, thực sự là sinh hoạt tư tưởng, nội dung sinh hoạt cụ thể; Bí thư, Chi ủy viên phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng; trong sinh hoạt phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu có vi phạm.

                                                                                                                              Đình Cuối

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phước Sơn: Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 26
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn
Họp tiểu ban tổ chức-phục vụ đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kì 2015-2020.
Huyện ta hoàn thành việc góp ý văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21.
Mở lớp quán triệt nghị quyết trung ương khóa 11 cho đảng viên.
Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một BCH Trung ương Đảng ( khóa XI)
Tổng kết đề án 343, 704 và sơ kết 4 năm chỉ thị 03.
Xã Phước Năng tổ chức kì họp HĐND thứ 12, khóa 10
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức trên địa bàn huyện Phước Sơn
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10