Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Đảng bộ xã Phước Hiệp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 02/04/2015 .Lượt xem: 1047 lượt.
Sáng ngày 19/3, Đảng bộ xã Phước Hiệp long trọng tổ chức đại hội lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020. Phước Hiệp là đảng bộ cơ sở đầu tiên của huyện ta được chọn đại hội thí điểm trực tiếp bầu Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Phạm Thế Quyền Bí thư huyện ủy- CT HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Văn Bằng CT UBMT huyện, Đ/c Hồ Điều ủy viên Ban thường vụ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Đ/c Nguyễn Quảng ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thị Hồng ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban dân vận, đại diện các Ban xây dựng đảng và 96 đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự. Với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đạt được những kết quả quan trọng. Coi lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp  tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện, quan tâm lãnh đạo công tác vận động quần chúng thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, động viên nhiều nguồn lực xã hội tham gia thực hiện. Kết quả đến cuối năm 2014 xã đã hoàn thành 5/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 có 8/8 thôn được trao quy ước xây dựng thôn văn hóa, hàng năm có đến 80% số hộ được công nhận đạt chuẩn văn hóa Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành công tác xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo từ 76,79% năm 2010 giảm còn 57,48% năm 2015. Công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; củng cố, tình hình an ninh, chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn bảo đảm. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đảng được coi trọng. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ và chi bộ. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ đã đề nghị đưa đào tạo 31 cán bộ trong đó Đại học 7 đồng chí, cao cấp chính trị 1 đồng chí, Trung cấp chính trị 13 đồng chí, trung cấp chuyên môn 10 đồng chí. Việc bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng theo qui trình và phát huy hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được tập trung thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc có bước nâng lên, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới; vai trò chi ủy, người đứng đầu chi bộ được tăng cường và phát huy được tính tích cực, chủ động của đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 24 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ 96 đảng viên, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết. Qua kết quả đánh giá, phân tích hàng năm có trên 73% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 5/11 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, số còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, Ban chấp hành Đảng bộ luôn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chế độ tự phê bình và phê bình. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, điều hành. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tại Đại hội các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hiệp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đại hội tiến hành trực tiếp bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã và 2 Phó Bí thư Đảng ủy xã. Theo đó, Đ/c Lê Thị Kim Liễu tái đắc cử chức vụ Bí thư đảng ủy xã Phước Hiệp, Đ/c Hoàng Văn Minh, Đ/c Nguyễn Thị Bích Xinh tái đắc cử chức vụ Phó bí thư. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Hiệp lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng và tiềm năng, lợi thế của địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn với việc nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Tập trung triển khai thực hiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./. 

Tuấn Minh.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ðảng bộ xã P/Đức: Ðoàn kết vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra
Tuyên dương 147 tập thể, cá nhân du thực hiện tốt Chỉ thị 03
Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đảng bộ thị trấn khâm đức thực hiện thắng lợi NQ 5 năm (2010-2015)
PHÁT HUY TÍNH DÂN CHỦ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CƠ SỞ
Phước Sơn: Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 26
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn
Họp tiểu ban tổ chức-phục vụ đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kì 2015-2020.
Huyện ta hoàn thành việc góp ý văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21.
Mở lớp quán triệt nghị quyết trung ương khóa 11 cho đảng viên.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10