Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Hiệp sớm thoát nghèo
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 23/03/2015 .Lượt xem: 3507 lượt.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Hiệp sớm thoát nghèo[1]

-----------------------------------

Kính thưa Đoàn Chủ tich!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Hôm nay Đảng bộ xã Phước Hiệp long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, và Chỉ thị số 16-CT/HU, ngày 26/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy xã Phước Hiệp đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và làm tốt chuẩn bị đại hội, như: xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự... Và ngày 16/3 vừa qua, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị đảng viên để góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện. Ngày 18/3, các đồng chí đã hoàn thành tốt Chương trình Đại hội trù bị. Hôm nay, đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XVIII; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XX Đảng bộ huyện. Và theo chương trình Đại hội lần này có 4 nội dung:

1. Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thảo luận, đề ra Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Tiếp tục đóng góp ý kiến của đại hội vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện; đồng thời góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX theo hướng dẫn của cấp trên.

3 Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

4 Bầu Đoàn đại biểu của đảng bộ xã đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đây là những nội dung quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Kính thưa các đồng chí, thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình chung của đất nước, của tỉnh và trong huyện còn nhiều khó khăn. Đặc biệt đối với Phước Hiệp là xã thuần nông, kinh tế - xã hội chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao (76,79%), đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn..., nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Hiệp đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra:

- Sản xuất lâm - nông nghiệp có chuyển biến, giao khoán quản lý bảo vệ rừng đạt trên 590 ha, trồng rừng 293 ha, khai thác gỗ rừng trồng 29.000m3, thu nhập hộ lâm dân 50 triệu đồng/ năm. Sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh tế vườn, kinh tế trang trại có bước phát triển; năng suất lúa ruộng và các loại cây trồng đều tăng; đàn gia súc, gia cầm trên 7.000 con; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, 5/19 tiêu chí đã hoàn thành; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; thu, chi ngân sách xã có tiến bộ...

- Giáo dục & Đào tạo đã thu hút 99% trẻ em trong độ tuổi đến trường, chất lượng giáo dục toàn diện có nâng lên. Công tác y tế có cố gắng, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm. Phong tào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nhân rộng; hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình duy trì thường xuyên. Chính sách an sinh xã hội thực hiện có kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm từ 4 – 5%; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; hoạt động nhân đạo, từ thiện được nhân rộng.

- Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên củng cố kiện toàn;  chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân có nâng lên; Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở khu dân cư, đơn vị trường học... có nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác dân vận có nhiều cố gắng. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực...

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Hiệp đã đạt được trong 5 năm qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành quả đạt được, Phước Hiệp vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là:

- Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai chưa đồng bộ và quyết liệt (mới có 5/19 tiêu chí hoàn thành); khai hoang ruộng nước, diện tích gieo trồng, tổng đàn gia súc, gia cầm... đều đạt thấp so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong sản xuất chưa chú trọng thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ; tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép ngăn chặn không kịp thời; tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm; công tác quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư và quản lý tài nguyên, môi trường chưa tốt, nguy cơ ô nhiễm cao...

- Chất lượng giáo dục toàn diện còn thấp; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và chất lượng xây dựng thôn văn hóa còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo quá cao (76,79%), đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

- Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa mạnh; tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và trật tự an toàn giao thông còn phức tạp.

- Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện còn hình thức. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực còn yếu. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa đều.

- Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh còn hạn chế, nhiều năm Đảng bộ Phước Hiệp chưa đạt trong sạch, vững mạnh.

Những hạn chế, khuyết điểm trên, tôi đề nghị Đại hội nghiêm túc xem xét, đánh giá, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, thưa Đại hội!

Nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 đối với Phước Hiệp hết sức nặng nề. Song, Phước Hiệp lại có lợi thế về giao thông, cửa ngõ xuống đồng bằng; đất đai, thổ nhưỡng rất thích hợp đối với cây Cao Su, cây Keo để phát triển vùng chuyên canh tập trung, và có nhiều cảnh quan thiên nhiên để hình thành các điểm du lịch sinh thái... Với những yếu tố thuận lợi đó nếu được phát huy, sẽ thúc đẩy kinh tế của xã phát triển bền vững. Vì vậy, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xã Phước Hiệp sớm thoát nghèo... Và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, tôi xin tham gia, góp ý một số nội dung để Đại hội tham khảo:

Một là: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, trước hết Phước Hiệp cần phải xác định rõ cơ cấu cây trồng, con vật nuôi chủ lực, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, sinh thái. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, trồng và chăm sóc rừng, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông – lâm nghiệp và xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây nguyên liệu, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và liên kết tiêu thụ sản phẩm; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt. Khắc phục tập quán sản xuất tự cấp tự túc, trông chờ ỷ lại... Vì vậy, cần đẩy mạnh phổ biến kiến thức nhà nông, nhân rộng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hình thành các mô hình, câu lạc bộ sản xuất năng suất cao...

Hai là: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của người dân, đề cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị; tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh; xây dựng mô hình nông thôn bền vững, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn của xã luôn khởi sắc... Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Hiệp trong nhiệm kỳ tới.

Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng dạy nghề cho lao động nông thôn. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Bhnong; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, tập trung xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn nhân dân về kiến thức sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 5 – 6%.

Bốn là: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường xây dựng xã vững mạnh toàn diện và vững mạnh về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng dân quân, công an xã đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định...

Năm là: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát địa bàn, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản ảnh của Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất, giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Sáu là: Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện và Đại hội XIX Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và xã; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và thường xuyên tuyên truyền rộng rải trong nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kịp thời đấu tranh, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, nhất là vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ ở khu dân cư, cơ quan, trường học... Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nội dung sinh hoạt phải đảm bảo tính giáo dục, tính lãnh đạo và tính chiến đấu của Đảng. Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo Nghị quyết 04 và Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy. Chú trong công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự trong sạch trong nội bộ Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Làm tốt công tác dân vận của đảng bộ và hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng gần dân, sát việc, dân chủ, công khai, minh bạch và đảm bảo sự bao quát, toàn diện của đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Và sau Đại hội phải xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy...

Với tinh thần trên, tôi đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đề ra Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, nhằm đưa kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và sớm đưa Phước Hiệp ra khỏi xã nghèo.

Kính thưa Đại hội!

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy. Đây là việc làm mới, góp phần mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, nhưng đây cũng là việc làm khó, nếu không phát huy trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên tại Đại hội, thì dể dẫn tới bầu cử thiếu tập trung hoặc không đảm bảo cơ cấu, định hướng... Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Đại hội thảo luận kỹ về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lựa chọn những đồng chí có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và có sức khỏe để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn dân cư và các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã.

Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, đề nghị Đại hội lựa chọn cơ cấu, nhân sự là những đồng chí thực sự tiêu biểu của đảng bộ, đại diện cho đảng bộ xã để tham gia đóng góp ý kiến tích cực vào sự thành công Đại hội XX Đảng bộ huyện. Đồng thời có năng lực tiếp thu và triển khai thực hiện tốt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện trên địa bàn xã, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đi vào cuộc sống.

Với sự quyết tâm chính trị cao của Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Hiệp sẽ ra sức phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe;

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.[1] Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Quyền – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện tại Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ xã Phước Hiệp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
PHƯỚC SƠN – CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975 – 2015)
Thực hiên công tác Định canh - Định cư trên địa bàn huyện Phước Sơn
CÒN ĐÓ MỘT HÀNH TRÌNH…
Phước Sơn ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020)
Khâm Đức tuổi 30
Tập trung các nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavak và sự đổi thay trên quê hương Phước Sơn anh hùng
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phước Sơn phát triển nhanh theo hướng bền vững
LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI
THÔNG TIN CHÍNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NƯỚC CHÈ, HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO