Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
DIỆN MẠO MỚI PHƯỚC SƠN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/01/2015 .Lượt xem: 3033 lượt.

 Năm 2014, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn nhiệm kỳ (2010-2015), các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phước Sơn đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt những thành quả đáng khích lệ.

 

  Phát huy vào thế mạnh của địa phương, trong những năm gần đây, huyện Phước Sơn đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thay đổi giống cây trồng, vật nuôi. Trước hết, Phước Sơn xác định, phát triển nông - lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ phát triển đúng hướng, không những giúp đồng bào sớm thoát nghèo, mà còn góp phần tăng nhanh độ che phủ rừng. Diện tích rừng trồng tăng mạnh so với những năm trước. Trong năm 2014, huyện Phước Sơn đã triển khai trồng 800 ha rừng, tăng 200 ha so với kế hoạch, chủ yếu là trồng rừng sản xuất với cây keo chủ lực tập trung ở các xã Phước Hiệp, Phước Hoà, Phước Xuân, Phước Chánh, ....Phong trào gieo ươm cây giống phục vụ cho trồng rừng sản xuất đang phát triển mạnh ở các xã, thị trấn; nhiều hộ đã đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng các vườm ươm qui mô lớn, đáp ứng nhu cầu cung cấp giống phục vụ cho công tác trồng rừng. Trong năm qua, toàn huyện Phước Sơn đã gieo ươm đạt hơn 4 triệu cây, tăng 1,5 triệu so với năm 2013. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đã phát triển toàn diện. Cơ cấu đang chuyển dịch theo hướng con vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Các mô hình chăn nuôi phát triển đàn bò lai sind, heo rừng, dê, nhím...bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngay từ khi triển khai các dự án, huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho đồng bào và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất. Nhiều hộ đã lập dự án vay vốn hàng chục triệu đồng để đầu tư chăn nuôi, đến nay tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn huyện lên đến 67 nghìn con.

Cuộc vận động "định cư, làm lúa nước", ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi được triển khai nhiều năm ở huyện Phước Sơn đã làm chuyển biến nhận thức trong chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp đối với nông dân. Nhiều mô hình khuyến nông được áp dụng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo bước đột phá thu hút nhiều người dân tham gia. Điển hình như mô hình chuyển giao, hướng dẫn áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất, chăn nuôi; mở các lớp tập huấn TOT cho cán bộ nông lâm cơ sở, mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI, mô hình nuôi cá lồng, mô hình hỗ trợ bò đực giống để khuyến khích phát triển chăn nuôi hàng hóa, mô hình trồng mây nguyên liệu dưới tán lá rừng, mô hình luân canh keo-lúa trên nương rẫy... Nhiều hộ đã thực hiện tốt biện pháp sạ thẳng, bón phân, sử dụng thuốc phòng, trừ sâu rầy và diệt cỏ cho lúa. Trước đây, việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh cây lúa nước xa lạ đối với người dân, ngay việc làm cỏ, bón phân cũng hiếm khi thấy. Ngược lại, trong những năm gần đây, huyện Phước Sơn còn nhân rộng mô hình chế biến phân hữu cơ trong đồng bào vùng cao để thâm canh, tăng năng suất lúa và cây hoa màu. Trong năm 2014, Phước Sơn đã đầu tư hơn 50 triệu đồng cho 76 hộ dân ở xã Phước Năng, Phước Chánh triển khai mô hình làm phân hữu cơ vi sinh. Theo đó, các hộ dân được cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để tự  sản xuất phân vi sinh để sử dụng bón phân cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2014-2015.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Phước Sơn luôn quan tâm đến phát triển văn hóa - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên tiếp tục được tăng cường. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên... Đời sống văn hóa tinh thần của người dân miền núi được cải thiện. Chương trình xoá đói, giảm nghèo đang phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2014 là  48,94% (giảm 4,78% so với năm 2013).

 Bước sang năm mới 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Huyện Đảng bộ lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015). Chính vì vậy, Đảng bộ và chính quyền Phước Sơn sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, sẽ tập trung vào 5 giải pháp và 3 khâu đột phá chiến lược về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo động lực phát triển kinh tế ở địa phương. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình của Nhà nước về xoá đói giảm nghèo; tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

   Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, nhằm xây dựng nền kinh tế huyện Phước Sơn phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, trong năm đến, huyện Phước Sơn sẽ tập trung đầu tư phát triển kinh tế rừng, tiến hành cải tạo và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, phát triển mạnh tổng đàn theo hướng chăn nuôi gia trại và trang trại, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nhằm làm tốt công tác định hướng sản xuất, chuyển giao công nghệ mới và các khâu dịch vụ trong nông nghiêp, khuyến khích và thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế phát triển....Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tích cực triển khai hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp phía Đông thị trấn Khâm Đức để thu hút các dự án đầu tư vào địa phương để tạo động lực phát triển kinh tế. Đồng thời, huyện Phước Sơn sẽ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện. Trước mắt, Phước Sơn tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn được phân bổ từ ngân sách nhà nước, vốn các chương trình, đồng thời huy động nguồn đóng góp của dân để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy các mặt kinh tế -xã hội của địa phương phát triển. Tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với sự phát triển cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

    Trước những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực tập trung đầu tư đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tin tưởng rằng trong tương lai, Phước Sơn sẽ là địa phương có nền kinh tế phát triển vững mạnh toàn diện, sánh vai với nhiều địa phương khác trong tỉnh và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

                         Nguyễn Mạnh Hà

                                                                                              Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Hiệp sớm thoát nghèo
PHƯỚC SƠN – CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975 – 2015)
Thực hiên công tác Định canh - Định cư trên địa bàn huyện Phước Sơn
CÒN ĐÓ MỘT HÀNH TRÌNH…
Phước Sơn ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020)
Khâm Đức tuổi 30
Tập trung các nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavak và sự đổi thay trên quê hương Phước Sơn anh hùng
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phước Sơn phát triển nhanh theo hướng bền vững
LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO