Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị 44 - CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 16/10/2014 .Lượt xem: 1091 lượt.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị số 44 – CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 69- KH/HU, ngày 22/9/2014 về thực hiện chủ trương trên. Nhằm cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 44 – CT/TU của Tỉnh ủy vào thực tế của địa phương, nội dung kế hoạch của Huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền và sinh hoạt chính trị trong Đảng, các hội, đoàn viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đó tiếp tục nâng cao giá trị nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn trong 45 năm thực hiện Di chúc của Người; biểu dương các gương điển hình, phổ biến cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

 2- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, chuyên đề:“Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; xây dựng nội dung thực hiện năm 2015.

 

*  Về thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị:

- Tháng 9/2014: tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tháng 10, 11/2014: Kiểm điểm, đánh giá 45 năm thực hiện Di chúc; đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của các tập thể và cá nhân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; bàn những biện pháp tổ chức thực hiện trong năm 2015.

 

Kết thúc đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị các TCCS Đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

                                                                                           Lê Văn Thực – PTB Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC ĐỨC – HUYỆN PHƯỚC SƠN
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn công tác nghiên cứu
Phước Sơn mở hội nghị huyện uỷ mở rộng: có 7 chỉ tiêu, 5 biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Phước Sơn: Tọa đàm 45 năm thực hiện di chúc chủ tịch HCM
Đổi mới công tác Tuyên giáo phải hướng về cơ sở
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện
ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC KIM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2015)
THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10, KHÓA XI.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO