Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 06/10/2014 .Lượt xem: 1272 lượt.

Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; làm cơ sở để xây dựng các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số địa phương chưa đảm bảo đúng đối tượng, một số hộ dân còn tư tưởng ỷ lại không muốn thoát nghèo; việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa chính xác; thống kê chưa đầy đủ thông tin về thu nhập, tài sản của hộ dân, công tác thẩm định điều tra còn bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo… dẫn đến kết quả giảm nghèo ở một số nơi chưa thực chất, chưa phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

 

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Thông tri số 18-TT/HU, ngày 30/9/2014 về tăng cường sự lãnh lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo,cận nghèo trên địa bàn huyện. Theo đó yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo biết để phối hợp thực hiện, góp phần phát huy tinh thần dân chủ, trung thực, công khai và công bằng. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng hằng năm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH, ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; niêm yết công khai danh sách hộ dân thuộc diện điều tra, bình xét đảm bảo đúng công bằng, đúng đối tượng, không phân biệt, nể nang, không bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo hoặc đưa vào danh sách những hộ không đủ điều kiện. Kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, bệnh thành tích trong công tác điều tra, rà soát. Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm phải được kiểm tra, thẩm định chặt chẽ trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia trực tiếp công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, theo dõi, giám sát và phản ánh kịp thời các thông tin tiêu cực trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiếp tục chỉ đạo, xử lý. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo và xác định công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định giúp cho các địa phương định hướng chương trình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả các chính sách vì người nghèo của Đảng và Nhà nước.

 

                                                                                        Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giao ban công tác an ninh tư tưởng và báo cáo viên quý 3
HỘI NGHỊ TỈNH ỦY QUẢNG NAM LẦN THỨ 19 (KHÓA 20) MỞ RỘNG
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Phước Đức
Nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị 44 - CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC ĐỨC – HUYỆN PHƯỚC SƠN
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn công tác nghiên cứu
Phước Sơn mở hội nghị huyện uỷ mở rộng: có 7 chỉ tiêu, 5 biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Phước Sơn: Tọa đàm 45 năm thực hiện di chúc chủ tịch HCM
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10