Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 06/10/2014 .Lượt xem: 1005 lượt.

Trong 2 ngày 29, 30 tháng 9, Huyện ta đã mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23. Đông đảo cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện tham dự. Đồng chí Đỗ Văn Xuân – bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Xuân – bí thư huyện ủy nhấn mạnh, mặc dù hội nghị là hoạt động nằm trong chương trình công tác năm, song những nội dung diễn ra tại hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23 có có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho cả nhiệm kỳ tiếp theo.


Theo đó ngay trong ngày làm việc đầu tiên 29 tháng 9, các chuyên đề Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chương trình thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ XI; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới đại hội XII của đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; công tác dân tộc, công tác tôn giáo,… được quán triệt.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Để tổ chức thành công Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai quán triệt Chỉ thị 36- Bộ Chính trị, Chỉ thị 42- Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị 16 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, Đại hội 12 của Đảng, đồng thời triển khai Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Với sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, hội nghị đã thông qua kế hoạch đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở trực tiếp bầu Ban thường vụ, Ban bí thư và Phó bí thư cấp ủy; hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng với đó, tại hội nghị huyện ủy mở rộng lần này, huyện Phước Sơn cũng dành nhiều thời gian đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, công tác Đảng, công tác chính trị,… 9 tháng qua huyện ủy Phước Sơn tiếp tục phát huy vai trò lãnh chỉ đạo cán bộ và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nổ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. 9 tháng qua kinh tế huyện ta tiếp tục ổn định; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; chương trình nông thôn mới đạt được một số kết quả quan trọng, đến nay các xã đạt bình quân từ 4 – 5 tiêu chí, riêng xã Phước Năng đạt 6 tiêu chí, Phước Chánh 7 tiêu chí. Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định, các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận huyện, Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện lần thứ 2 và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của huyện 9 tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế, trong đó đáng chú ý là nguồn thu ngân sách đạt thấp nhất trong 02 năm gần đây, thu kinh tế phát sinh đạt 27% so KH.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23 của huyện đã kết thúc thành công.

Hồng Năm – Thanh Thúy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
Giao ban công tác an ninh tư tưởng và báo cáo viên quý 3
HỘI NGHỊ TỈNH ỦY QUẢNG NAM LẦN THỨ 19 (KHÓA 20) MỞ RỘNG
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Phước Đức
Nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị 44 - CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC ĐỨC – HUYỆN PHƯỚC SƠN
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn công tác nghiên cứu
Phước Sơn mở hội nghị huyện uỷ mở rộng: có 7 chỉ tiêu, 5 biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10