Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 22/09/2014 .Lượt xem: 1064 lượt.

Ngày 16-9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội  Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho hơn 120 cán bộ văn phòng, tổ giúp việc, các bộ phận phục vụ của 18 huyện, thành phố.

Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tại hội nghị, các cán bộ được hướng dẫn về chuẩn bị tiêu đề, kết cấu và nội dung của báo cáo chính trị của đại hội; các bước tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện đại hội, thể thức văn bản và lập hồ sơ đại hội; tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện trước và trong đại hội; các cấp ủy cần chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội và nhiều nội dung quan trong khác.

                                                                                                               PHƯỚC LÊ

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
Giao ban công tác an ninh tư tưởng và báo cáo viên quý 3
HỘI NGHỊ TỈNH ỦY QUẢNG NAM LẦN THỨ 19 (KHÓA 20) MỞ RỘNG
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Phước Đức
Nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị 44 - CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC ĐỨC – HUYỆN PHƯỚC SƠN
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10