Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/05/2014 .Lượt xem: 1683 lượt.

Ngày 24-5, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam (Đề án 500, khóa 1 và khóa 2), với 197 thí sinh tham dự.

Thực hiện Đề án 500, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tuyển chọn đào tạo 3 khóa thuộc Đề án 500 với hơn 400 học viên. Trong số 268 học viên  khóa 1 và khóa 2 đã tốt nghiệp và bố trí về công tác tại các xã, có 71 trường hợp được xét tuyển công chức, còn lại 197 thí sinh phải tham gia thi tuyển công chức cấp xã tại kỳ thi lần này. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức xã thuộc Đề án 500 đúng theo Luật CBCC, các học viên dự thi phải thực hiện các phần thi gồm: thi kiến thức chung, thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và thi trắc nghiệm tin học. Những học viên bị điểm liệt và vi phạm quy chế thi thì không được tuyển chọn vào công chức cấp xã và sẽ không được tiếp tục công tác tại địa phương, cơ sở.

 

                                                                                                                                  PHƯỚC LÊ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
Giao ban công tác an ninh tư tưởng và báo cáo viên quý 3
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10