Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 26/05/2014 .Lượt xem: 1111 lượt.

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ba năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn Quảng Nam đã có tác dụng tích cực đối với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những sai phạm của cán bộ, đảng viên tại một số địa phương, đơn vị. Qua thực hiện Chỉ thị 03 đã nổi lên nhiều mô hình hay, nhiều tổ chức cơ sở đảng tổ chức các buổi nghiên cứu chuyên đề, chào cờ hằng tuần, hằng tháng, kể chuyện về bác, về những tấm gương người tốt, việc tốt, sáng kiến lập sổ đăng ký học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03 cũng như việc nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận, nêu ra nhiều tồn tại đó là: một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, có nơi việc thực hiện còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở một số cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu chưa toàn diện.

Tại hội nghị, có 23 tập thể và 23 cá nhân được tặng nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   
                                                                                                                         Phước Lê 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10