Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 13/05/2014 .Lượt xem: 1203 lượt.

Thực hiện Kế hoạch 56 -KH/HU, ngày 24/12/2014 của Huyện ủy Phước Sơn về việc việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2014. Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Quyết định số 1774 - QĐ/HU, ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Huyện ủy về việc thành lập Tổ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. Tổ giám sát Huyện ủy có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương, lịch làm việc và đi khảo sát thực tế ở một số đơn vị. Tổ Giám sát tiến hành giám sát các đơn vị phải đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, như:

01- Qua giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” nhằm đánh giá đúng tình hình trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót. Thực hiện đúng chức năng lãnh đạo phải có kiểm tra, có giám sát.

02- Giám sát phải đảm bảo đúng nguyên tắc, có hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, giúp chi bộ và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt được giám sát rút ra kinh nghiệm về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. Đồng thời giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

 

Việc giám sát Chỉ thị 10- CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị hoàn thành trong quý II/2014, Tổ giám sát Huyện ủy có trách nhiệm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến kết luận.

                                                                         Lê Văn Thực

                                                                          PTBTG Huyện ủy Phước Sơn

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10