Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐẠT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU QUA 3 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/05/2014 .Lượt xem: 1099 lượt.

Trong 3 năm qua Đảng ủy quân sự huyện Phước Sơn quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW trong điều kiện đội ngũ cán bộ đảng viên luôn biến động và phân tán. Trình độ nhận thức không đồng đều; mặt trái cơ chế thị trường và các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Song Đảng ủy đã thường xuyên quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện trong từng giai đoạn và từng năm; hướng dẫn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và toàn quân; tập trung triển khai tổ chức học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn tại đơn vị đúng quy định, đảm bảo chất lượng đã gãp phÇn nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao;

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và của Đảng ủy hàng năm các chi bộ Đảng trực thuộc và chi đoàn trong đơn vị cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng chi bộ; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ căn cứ vào nhiệm vụ và điều kiện cụ thể để đăng ký liên hệ đề ra giải pháp thực hiện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả có 3/3, 100% tập thể đăng ký; và 100% cá nhân (35/35); định kỳ tháng, quý, năm Đảng uỷ Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt, đánh giá kết quả việc triển khai học tập và quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của tập thể và từng cá nhân, kịp thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, biện pháp trong thời gian tiếp theo; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, phê bình nghiêm túc những tập thể, cá nhân còn khiếm khuyết. Điển hình là phong trào làm theo lời Bác, như: Phát động phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện bếp ăn tập thể, phong trào “xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Sống vì nhân dân, người thân, gia đình và bạn bè”…Vì vậy, trong 3 năm qua Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trên khen thưởng nhiều hình thức như: 6 năm liền là đơn vị thi đua xuất sắc cụm miền núi (2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Đảng bộ hàng năm luôn đạt TSVM; Cá nhân: Hơn 80 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong 3 năm qua.

      Lê Văn Thực - PBTG HU Phước Sơn

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Qúy 1 đảng ủy thị trấn kết nạp 12 đảng viên đạt 80% NQ
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10