Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 14-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 08/04/2014 .Lượt xem: 2689 lượt.

Phước Sơn có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 92.009ha, chiếm diện tích 80,6% diện tích tự nhiên toàn huyện, đây là tiềm năng, lợi thế to lớn cần phát huy khai thác hiệu quả. Trong những năm qua mặc dù còn những khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, một số cơ chế chính sách chưa đồng bộ, nhưng lâm nghiệp huyện nhà vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Diện tích rừng tăng dần qua các năm, độ che phủ rừng năm 2013 đạt trên 60%. Lợi ích kinh tế từ rừng ngày càng được khẳng định. Công tác bảo vệ, phát triển rừng ngày càng được xã hội hóa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế của huyện. Rừng đã và đang giữ vai trò to lớn cho phòng hộ, chống xói mòn và bảo vệ môi trường sinh thái

Tập trung chỉ đạo quyết liệt

Với dân số 23.824 người, có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là người Bhnong; người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp (trồng lúa nước và canh tác nương rẫy) và gắn bó với rừng từ bao đời nay. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 53,72%, đời sống nhân dân còn khó khăn. Việc chuyển đổi ngành nghề chưa mạnh, thu nhập chính vẫn từ sản xuất nông, lâm nghiệp. Thời gian gần đây nhu cầu về gỗ trong xã hội ngày càng tăng, áp lực vào rừng ngày càng lớn; địa bàn rộng, phức tạp, hiểm trở dẫn đến công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác quản ý, bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số diện tích đất bị thu hồi do xây dựng cơ sở hạ tầng như thủy điện, giao thông, các công trình, dự án khác nên không tránh khỏi người dân tác động đến rừng để lấy đất sản xuất. Tài nguyên rừng có nguy cơ cạn kiệt nếu không có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân.

 

Xác định rõ những khó khăn đó, 04 năm qua Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhất là sau khi có Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/HU, ngày 27/12/2010 chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Từ năm 2010 đến nay, trong các Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị hằng năm của Huyện ủy đều có đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ rừng; quán triệt sâu sắc quan điểm “bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong lãnh đạo luôn kiên quyết, kiên trì vận động nhân dân tham gia thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; vận dụng đúng đắn các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy vào tình hình cụ thể của địa phương, đề ra những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác lâm, khoáng sản. Đặc biệt từ năm 2012, quá trình thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn gắn với thực hiện các giải pháp sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Định kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tiến hành chỉ đạo các ngành kiểm lâm và lực lượng chức năng kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giúp Huyện ủy, UBND huyện kịp thời đánh giá và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện.

                                                    

 

                                                            Ảnh: Khu vực rừng 48

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND,ngày 20/01/2011 và hơn 15 văn bản các loại chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa địa bàn huyện. Phân công trách nhiệm các thành viên phụ trách địa bàn nhằm kiểm tra, giám sát và phối hợp cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Trên cơ sở Thông báo kết luận số 52/TB-UBND, ngày 23/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 28/01/2013; Uỷ ban Nhân dân huyện đã thành lập các Tổ công tác liên ngành có sự tham gia của Công an, Quân sự tổ chức tuần tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, chú trọng kiểm tra tại các vùng giáp ranh của huyện và tại một số điểm nóng như: xã Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Chánh, Phước Đức, Phước Mỹ. Xây dựng và đưa vào sử dụng 02 Trạm kiểm soát liên ngành thôn 4, thôn 5 xã Phước Đức …qua đó từng bước hạn chế tình trạng vận chuyển gỗ bằng xe môtô trên các tuyến đường; kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp chặt phá, khai thác gỗ trái phép ở các khu rừng đầu nguồn thuộc lưu vực, đặc biệt là đẩy đuổi, phá hủy các phương tiên, máy móc đưa vào rừng khai thác lâm, khoáng sản trái phép theo tinh thần Chỉ thị 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh.

 

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường phối hợp các ngành: Công an, Quân sự huyện, Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh xây dựng và tổ chức ký quy chế phối hợp thực hiện công tác, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện; tổ chức ký quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng, chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn vùng giáp ranh Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Ban QLKBTTN Sông Thanh, Đội KLCĐ&PCCCR số 1, 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Ban QLRPH Đăk Blo thuộc tỉnh Kon Tum. Thông qua các hoạt động phối hợp đã tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa các ngành và sự quan tâm nhiều hơn từ phía các ngành, các cấp và nhân dân, từng bước đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng, đưa sự nghiệp bảo vệ rừng trở thành sự nghiệp chung của toàn dân, của cả hệ thống chính trị như tinh thần Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy.

 

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện (từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2014), ngành chức năng huyện đã phát hiện và lập biên bản 758 vụ vi phạm Luật quản lý, bảo vệ rừng, thu giữ 1.697,636m3 gỗ các loại và nhiều phương tiện vận chuyện khác. Khởi tố, chuyển hồ sơ vi phạm để điều tra truy tố: 17 vụ. Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở kiểm tra, xử lý 01 TCCS Đảng với hình thức cảnh cáo và 09 đảng viên vi phạm Luật quản lý, bảo vệ rừng với các hình thức: Khai trừ 03 đảng viên, Cảnh cáo 04đ/v, khiển trách 02đv.

 

Song song với nhiệm vụ kiểm tra, truy quét; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản cũng được chú trọng thông qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đã triển khai họp tuyên truyền tại 66 thôn, khối với 2.635 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết được 170 hộ gia đình có sử dụng phương tiện, dụng cụ (kể cả trâu kéo, máy cưa…). Hoàn thành việc kiểm tra thực địa, xác định 45 điểm/12 xã, thị trấn để tiến hành đặt các biển báo cấm; đến nay đã tiến hành đặt 25 biển báo cấm. Tiến hành đặt các Pano, áp phích tại các vùng trọng điểm dễ cháy, có khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với Phòng TN&MT, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân tại 03 xã Phước Hiệp, Phước Hoà, Phước Xuân để lắng nghe, trả lời thoả đáng các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Hằng năm, cùng với các tổ chức thành viên Mặt trận tiến hành lồng ghép nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào tiêu chí dăng ký xây dựng khu dân cư, tổ đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cuối năm.

 

 

            Thực hiện Quyết định 17/2013/QĐ-UBND, ngày 01/7/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, UBND huyện đã ban hành Công văn số 298/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam; trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho phép thi công các công trình, dự án có tác động đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện hoàn thành các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận. Đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đưa người, phương tiện vào rừng cho 04 đơn vị đóng trên địa bàn huyện gồm Công ty TNHH Phước Minh, Công ty TNHH Thành Lộc Sơn, Công ty TNHH Nghĩa Sơn, Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện ĐăkMi 4 và hiện đang tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận của các tổ chức gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Ngọc Lĩnh…. Việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ đã mang lại nhiều kết quả; đã tiến hành giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 32.191,7ha/11 xã, thị trấn (trừ xã Phước Hiệp), chi trả trực tiếp đến hộ nhận khoán 955.103.850đồng. Thông qua hợp đồng giao khoán, người dân đã thấy rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hình thành các tổ, đội tham gia bảo vệ rừng, nhờ đó công tác QLBVR bước đầu phát huy tính hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng, lâm sản ngoài gỗ; theo dõi, xác nhận xuất, nhập lâm sản được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012, Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ NN&PTNT của Bộ NN&PTNT. Đến nay đã kết thúc việc khai thác tận thu, tận dụng gỗ trên diện tích khai hoang trồng cao su tại Tiểu khu 646 xã Phước Hiệp, tuyến đường Phước Công – Phước Mỹ. Hoàn thành việc kiểm tra, giám sát khai thác tận thu, tận dụng gỗ hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167 (giai đoạn 2) đạt 401/443 nhà. Cấp 25 sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản cho 24 tổ chức, cá nhân có kinh doanh, chế biến lâm sản. Đặc biệt trong năm 2014, trên cơ sở Quyết định 2462/QĐ-UBND, ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 524/UBND-KT ngày 13/12/2013 chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng tiến hành rà soát, khoanh vùng và hướng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy theo đúng quy hoạch mới. Tiến hành giao đất và cấp 2.367 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất với tổng diện tích 2891,43ha. Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, không xảy ra tình trạng chuyển đổi trái phép, hầu hết các công trình, dự án thực hiện đúng quy hoạch mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng.

 

Công tác trồng rừng được đẩy mạnh, chủ yếu là Keo, Bời lời, Sao đen được thực hiện từ các chương trình, dự án và người dân tự bỏ vốn thực hiện góp phần nâng diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện đạt 5.556,78ha (riêng năm 2013 diện tích ước đạt trên 600ha). Công tác chăm sóc rừng trồng thay thế được duy trì tại các xã Phước Hoà, Phước Hiệp với hơn 118 ha. Các chương trình, dự án hỗ trợ về lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai. Tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a cho các xã Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Xuân, Phước Thành, Phước Kim và Thị trấn Khâm Đức với tổng diện tích 15.388,9 ha/611 hộ, dự án hỗ trợ 1 lần chuyển đổi cây trồng theo Nghị quyết 30a thực hiện hỗ trợ cho nhân dân với 2,3 triệu cây keo giống, 250.000 cây Bời lời đỏ. Dự án Bảo vệ và phát triển rừng triển khai các hạng mục giao khoán quản lý rừng chuyển tiếp 2.734ha tại xã Phước Thành, khoanh nuôi bảo vệ rừng chuyển tiếp 3.882,7ha tại 04 xã Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc và Phước Thành, khoanh nuôi trồng bổ sung chuyển tiếp 113,5ha tại xã Phước Hiệp

 

Mô hình trồng cao su tiểu điền tại xã Phước Đức, Phước Năng với quy mô 6 ha/4 hộ, được thực hiện trong 3 năm (2011-2013); nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn quy trình kỹ thuật; hộ gia đình đầu tư nguồn lao động, đất đai, chăm sóc theo quy trình hướng dẫn. Qua một thời gian tổ chức thực hiện đánh giá đây là mô hình cần tiếp tục triển khai mở rộng trong thời gian đến; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02- NQ/HU ngày 06/5/2011 của Huyện ủy đề ra, góp phần cùng với các chương trình, dự án trồng rừng khác đã tạo công ăn việc làm lâu dài, nâng cao thu nhập cho nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

 

Đạt được thành tựu nói trên là do sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện trong việc nắm tình hình và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện, sự nổ lực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện đã tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng phương châm “Kiểm lâm giữ rừng tận gốc, Kiểm lâm bám địa bàn, bám chính quyền cơ sở và bám dân”.

 

 

            Mặc dù đạt nhiều kết quả nêu trên, song công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn chưa đạt kết quả toàn diện, vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập cần được giải quyết, đó là: Công tác QLBVR trong những năm qua chưa được chặt chẽ và quyết liệt, tình trạng bao che nảy sinh tiêu cực trong công tác QLBVR còn xảy ra chưa được phát hiện và xử lý kịp thời;  tình trạng vận chuyển lâm sản qua các trạm kiểm soát còn để xảy ra; một số khu vực khai thác gỗ trái phép chưa được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm minh. UBND các xã, các đơn vị chủ rừng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý địa bàn, quản lý lâm phận cũng như phối hợp với các ngành chức năng trong công tác ngăn chặn, xử lý, coi đó là nhiệm vụ của ngành Kiểm lâm. Tình trạng cản trở, chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng; “lâm tặc” hăm dọa, manh động với lực lượng chuyên trách tại nhiều nơi, nhiều địa điểm, làm cho một số cán bộ tham gia ngại va chạm. Trong khi đó một bộ phận nhân dân còn dựa vào rừng để làm ăn phi pháp hoặc bao che, dung túng cho lâm tặc. Kiểm lâm địa bàn ở một số xã chưa phát huy trách nhiệm, vai trò tham mưu UBND xã trong quản lý bảo vệ rừng. Tình hình khai thác lâm, khoáng sản trái phép ở các vùng giáp ranh như Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn vẫn còn xảy ra. Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép làm suy giảm tài nguyên, môi trường rừng và các loài động vật sinh sống khu vực lân cận và khu vực hạ lưu của các sông, suối. Hoạt động của Kiểm lâm có lúc bị động; biên chế còn thiếu so với quy định nên khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

 

Những công việc còn phải tiếp tục

Phát huy những kết quả bước đầu, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, mặt trận đoàn thể và Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

 

Một là: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và của toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, với cuộc sống trước mắt và cho các thế hệ mai sau. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng, về Luật bảo vệ rừng và chủ trương, chính sách phát triển rừng đến từng thôn, hộ gia đình và toàn xã hội để biết và thực hiện. Triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, Chỉ thị 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với công tác xây dựng các TCCS Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

 

Hai là: Đẩy mạnh công tác cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân để sử dụng ổn định, lâu dài; triển khai thực hiện các chương trình trồng rừng mới, từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 3714/CT-BNN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về bảo vệ rừng và đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường năng lực Kiểm lâm địa bàn với phương châm bảo vệ rừng tận “gốc”. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong công tác QLBVR&PCCCR với các BQL nhà máy thủy điện, các đơn vị chủ rừng.

 

 

Ba là: Ủy ban Nhân dân huyện và các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy; tổ chức lực lượng thường xuyên truy quét các khu vực là điểm nóng khai thác lâm, khoáng sản trái phép, các vùng rừng giáp ranh với huyện bạn; tiến hành cắm biển báo ở các khu vực cấm đưa người, phương tiện, dụng cụ trái phép vào rừng. Rà soát, quy hoạch, sắp xếp hợp lý các xưởng cưa, xẻ gỗ trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở cưa, xẻ gỗ, trại mộc vi phạm. Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gỗ xẻ, hàng mộc; không để xảy ra tình trạng quay vòng giấy phép vận chuyển. Nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của các chủ rừng và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng, kể cả các chủ rừng được Nhà nước giao rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại.

 

Bốn là: Tổ chức truyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khi triển khai thực hiện các công trình, dự án có tác động đến rừng và đất rừng. Các dự án có liên quan đến rừng và đất rừng phải thực hiện trên cơ sở quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, khi triển khai thực hiện các chủ dự án phải thực hiện đúng quy hoạch được duyệt và đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đồng thời phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức tác động vào rừng và đất rừng. Kiên quyết đình chỉ những trường hợp vi phạm.

 

Năm là: Tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và các vùng giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo các ban ngành chức năng huyện phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê, quy hoạch diện tích đất nương rẫy theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 để tạo điều kiện cho nhân dân địa phương sản xuất.

 

Sáu là: Tiếp tục tổ chức cấp Giấy chứng nhận đưa người, phương tiện, dụng cụ vào rừng cho các tổ chức, cá nhân thi công các công trình, dự án có tác động đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục chỉ đạo cho các ngành chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, thanh lý những diện tích rừng trồng dự án 327, 661 trước đây không hiệu quả của các Công ty, Ban quản lý rừng trên địa bàn huyện để giao lại địa phương quản lý, tạo điều kiện cho nhân dân có đất ở, đất sản xuất.

 

 

            Bảy là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển rừng, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất, các Chương trình, dự án về phát triển lâm nghiệp bền vững như giao rừng, khoán rừng, chăm sóc rừng và các biện pháp lâm sinh khác; đẩy mạnh công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích. Tạo sự chuyển biến nhanh và hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi có tính chất định hướng lâu dài, bền vững; tiếp cận theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường tiêu thụ.

 

Tám là: Phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam rà soát, quy hoạch phát triển cao su đại điền trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 

                                                                                                 --- Ký Sơn---

                                                                                           Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 05/11/2012 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát – tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2014
Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri xã Phước Đức
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐẠT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU QUA 3 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Qúy 1 đảng ủy thị trấn kết nạp 12 đảng viên đạt 80% NQ
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10