Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/03/2014 .Lượt xem: 1847 lượt.

Năm 2014, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây là chủ đề hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay, để tổ chức và thực hiện thành công chuyên đề này đòi hỏi trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể. Trước hết là người đứng đầu cùng với sự hưởng ứng tích cực của toàn dân.

Ngày 12/3/2014 Huyện ủy Phước Sơn ban hành Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 6/3/2014 về việc tổ chức quán triệt triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014.

            Chuyên đề năm 2014, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú ý đến những việc làm cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói, hứa mà không làm”; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

            Trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề 2014, các chi, đảng bộ tập trung thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, đảm bảo tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện ở các năm trước, tiếp tục khẳng định nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, hàng ngày trong cơ quan, đơn vị, trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của đoàn viên, hội viên MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội.

Để tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần liên hệ thực tiễn kết quả đạt được trong thời gian qua; trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là chú trọng vai trò “nêu gương”, “nêu cao tinh thần trách nhiệm” phát huy hơn nữa vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2014 để tập trung giải quyết dứt điểm, đồng thời gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương; chọn những việc bức xúc, những yếu kém qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để tập trung giải quyết; đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Thường xuyên chỉ đạo và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện, kịp thời sơ kết, tổng kết, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và  nhân dân huyện Phước Sơn, cùng nhau thực hiện thắng lợi việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.                                                             Đình Cuối

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 14-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 05/11/2012 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát – tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2014
Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri xã Phước Đức
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐẠT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU QUA 3 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Qúy 1 đảng ủy thị trấn kết nạp 12 đảng viên đạt 80% NQ
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10