Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Quảng Nam tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/01/2014 .Lượt xem: 1095 lượt.

Ngày 9-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Ngô Văn Hùng chủ trì Hội nghị; đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm qua, ngành Tuyên giáo Quảng Nam đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong  lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền trong năm 2013, hướng dẫn công tác bồi dưỡng chính trị, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lĩnh vực khoa giáo cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ngành tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thường xuyên theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, thiết thực phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác nghiên cứu Lịch sử Đảng  đạt  nhiều kết quả khả quan.

Năm 2014, Ban Tuyên giáo tỉnh tập trung, tích cực tham mưu cho cấp ủy về chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết. Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, chủ động, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, thông tin và tuyền truyền, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

                                                                                                                               Trịnh Ly Lan

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng 2013
Huyện kết nghĩa Duy Xuyên lên thăm chúc tết huyện ta
Chất lửa trong một bí thư chi bộ
Đảng bộ huyện Phước Sơn với công tác hướng mạnh về cơ sở
Tổng hợp lãnh đạo huyện thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị
BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI XÃ PHƯỚC ĐỨC
Quảng Nam: 149 học viên tham gia lớp đào tạo nguồn cán bộ xã, phường, thị trấn khóa 3
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 14-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHƯỚC SƠN
Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 05/11/2012 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10