Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Mở 2 cuộc kiểm tra thực hiện chỉ thị 03
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 25/11/2013 .Lượt xem: 1180 lượt.

14 đảng ủy, hơn 20 chi bộ trực thuộc với 2 cuộc kiểm tra khảo sát là kết quả Bộ phận giúp việc 03 huyện ta đã làm được kể từ đầu năm đến nay. Qua kiểm tra, giám sát, đa số các chi bộ và đảng ủy đều triển khai tốt nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Cán bộ, đảng viên bám sát các chuyên đề và có đăng ký học tập theo hướng dẫn.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
35 đảng viên được nhận huy hiệu tuổi đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt đôi ngũ trí thức – văn nghệ sỹ năm 2013
Quảng Nam bế giảng lớp Đề án 500 khóa 2
Quảng Nam tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng 2013
Huyện kết nghĩa Duy Xuyên lên thăm chúc tết huyện ta
Chất lửa trong một bí thư chi bộ
Đảng bộ huyện Phước Sơn với công tác hướng mạnh về cơ sở
Tổng hợp lãnh đạo huyện thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị
BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI XÃ PHƯỚC ĐỨC
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10