Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Các tổ chức cơ sở đảng tập trung đánh giá phân tích chất lượng đảng năm 2013
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 25/11/2013 .Lượt xem: 1434 lượt.

Ban thường vụ huyện ủy Phước Sơn vừa có hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện triển khai đánh giá phân tích chất lượng đảng năm 2013. Theo đó, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, kiểm điểm phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và kết quả kiểm điểm này sẽ là căn cứ cho việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc kiểm điểm này hoàn thành chậm nhất vào ngày 16 tháng 12.

          Kết quả đánh giá phân tích chất lượng đảng viên năm 2012 số tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh của huyện ta chỉ chiếm tỷ lệ 51%. Đây là một con số thấp song theo các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy thì con số này phản ánh đúng thực tế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Và quan điểm bám sát chất lượng cũng được ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo thực hiện trong công tác đánh giá chất lượng đảng năm 2013 này.                              Hồng Năm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Mở 2 cuộc kiểm tra thực hiện chỉ thị 03
35 đảng viên được nhận huy hiệu tuổi đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt đôi ngũ trí thức – văn nghệ sỹ năm 2013
Quảng Nam bế giảng lớp Đề án 500 khóa 2
Quảng Nam tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng 2013
Huyện kết nghĩa Duy Xuyên lên thăm chúc tết huyện ta
Chất lửa trong một bí thư chi bộ
Đảng bộ huyện Phước Sơn với công tác hướng mạnh về cơ sở
Tổng hợp lãnh đạo huyện thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10