Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 30/10/2013 .Lượt xem: 1477 lượt.

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của ủy ban kiểm tra các cấp, Đ/c Đỗ Văn Xuân tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy- CT HĐND huyện Phước Sơn cho rằng: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Uỷ ban kiểm tra đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai có hiệu quả trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH ở địa phương, góp phần nâng cao vai trò hoạt động của ngành kiểm tra trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Hay nói đúng hơn là công tác kiểm tra trên địa bàn Phước Sơn đã có sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cấp ủy huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Hằng năm, căn cứ vào thực tiễn tình hình của địa phương, đơn vị, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, UBKT hai cấp của huyện ta đã phát hiện và xử lý bằng thi hành kỷ luật Đảng hàng chục đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều đồng chí đang các giữ chức vụ trong Đảng, chính quyền và đoàn thể. Theo Đ/c Đỗ Văn Xuân Bí thư huyện ủy thì, việc xử lý kỷ luật nhiều đảng viên trong thực hiện cùng một chủ trương là điều rất băn khoăn, trăn trở của huyện. Tuy nhiên, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là phải nghiêm minh, công tâm và thấu tình đạt lý. Với Phước Sơn trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phước Sơn đã cố gắng khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định, Chương trình kiểm tra, giám sát các quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm. Tính từ đầu nữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 23 tổ chức Đảng, 54 đảng viên, giám sát 20 tổ chức Đảng và 52 đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua kiểm tra, giám sát đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 35 đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Năm 2013 là năm trọng tâm của việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tập trung làm chuyển biến rõ nét tình hình sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4, khóa 11 về một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ đứng trước nhiều thách thức mới, cần phải có kế hoạch tốt và giải pháp thực hiện có hiệu quả. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở xác định trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Hy vọng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng tiếp tục được nâng cao, góp phần nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Tuấn Minh.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết nạp 95 đảng viên đạt 118% chỉ tiêu NQ
Xử lý kỷ luật 12 đảng viên vi phạm
Huyện ủy Phước Sơn khai mạc hội nghị lần thứ 19
Bộ phận giúp việc 03 kiểm tra tại một số đảng ủy
Các tổ chức cơ sở đảng tập trung đánh giá phân tích chất lượng đảng năm 2013
Mở 2 cuộc kiểm tra thực hiện chỉ thị 03
35 đảng viên được nhận huy hiệu tuổi đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt đôi ngũ trí thức – văn nghệ sỹ năm 2013
Quảng Nam bế giảng lớp Đề án 500 khóa 2
Quảng Nam tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10