Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết quả 9 tháng triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 trên địa bàn huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/10/2013 .Lượt xem: 2237 lượt.

 Sau khi hội nghị tập huấn cấp huyện, thực hiện hướng dẫn của Bộ phận giúp việc 03 Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các Hội đoàn thể của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai được 45 lớp học tập và quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và hướng dẫn tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy cơ sở đã hướng dẫn việc duy trì hằng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, báo cáo kết quả làm theo của từng đảng viên, từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức và tình cảm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Trên cơ sở học tập các chuyên đề năm 2013, các chi, đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo từng chi bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký việc làm theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị, trong đó tập trung lựa chọn những vấn đề như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chống bệnh thành tích, lương y như từ mẫu, tác phong, lề lối làm việc…nêu gương Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, văn hóa trong ứng xử, văn hóa trong giao tiếp…để làm theo.

Qua theo dõi, có 1.196/1.366 cá nhân là đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó có 16/16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 138/138 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn triển khai các chuyên đề và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013.

Trong 9 tháng qua tổng hợp báo cáo của cơ sở, đã có một số gương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương của Bác như: Đảng bộ Công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thực hiện 6 điều Bác dạy công an nhân dân và được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; chi bộ tòa án nhân dân huyện đã phấn đấu hoàn thành số lượng án đọng giải quyết đạt 100%; Đảng bộ quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bên cạnh đó phát động phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện bếp ăn tập thể; Hội LHPN huyện phát động phong trào hũ gạo tình thương, đồng tiền tiết kiệm; Huyện Đoàn phát động phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường…

Trong khu dân cư, qua bình xét những gia đình tiêu biểu xuất sắc có 03 gia đình là: Gia đình Ông Hồ Văn Nhun – khối 5 –TT Khâm Đức; Gia đình Ông Hồ Văn Rim – thôn 3 – xã Phước Năng và gia đình Ông Vũ Xuân –thôn 1 – xã Phước Đức. Đây là những gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá 5 năm liên tục, có thành tích xuất sắc, nổi trội, là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng, được cộng đồng suy tôn, ghi nhận và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Nhìn chung trong 9 tháng năm 2013, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 27/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn số 01-HD/BPGV của Bộ phận giúp việc Huyện ủy ngày 22/4/2013 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013. Trong quá trình triển khai đã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã đem lại những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhất là trong việc phục vụ nhân dân; quan tâm đến đời sống nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong 9 tháng qua.                                                                                                                                                         Đình Cuối

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam : ngành Kiểm tra Đảng vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng nhì
Vai trò Ủy ban kiểm tra với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết TƯ 4
Cái tâm, cái tầm của người làm công tác kiểm tra
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013)
Mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ
Hội nghị tập huấn điều tra thực trạn nhu cầu đất sản xuất
Phước Sơn nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Kết nạp 95 đảng viên đạt 118% chỉ tiêu NQ
Xử lý kỷ luật 12 đảng viên vi phạm
Huyện ủy Phước Sơn khai mạc hội nghị lần thứ 19
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10