Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 13/09/2013 .Lượt xem: 1365 lượt.

    Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9, huyê%3ḅn ủy Phước Sơn đã mở hô%3ḅi nghị quán triê%3ḅt Nghị quyết Hô%3ḅi nghị trung ương 7 khóa XI. Đông đảo cán bô%3ḅ chủ chốt của huyê%3ḅn tham dự.

            Tại hô%3ḅi nghị, đại biểu được nghe tóm lược Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vâ%3ḅn trong tình hình mới”, “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiê%3ḅn hê%3ḅ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, Nghị quyết về “chủ đô%3ḅng ứng phó với biến đổi khí hâ%3ḅu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vê%3ḅ môi trường”; Kết luâ%3ḅn của Ban chấp hành trung ương về viê%3ḅc “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992”, “Mô%3ḅt số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hô%3ḅi, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, nô%3ḅi dung chương trình hành đô%3ḅng và kế hoạch thực hiê%3ḅn của huyê%3ḅn ủy. Phát biểu khai mạc hô%3ḅi nghị đồng chí Đỗ văn Xuân – bí thư huyê%3ḅn ủy nhấn mạnh, đây là những nô%3ḅi dung quan trọng, có ý nghĩa lớn trong công tác tuyên truyền vâ%3ḅn đô%3ḅng xây dựng hê%3ḅ thống chính trị vững chắc trên địa bàn huyê%3ḅn. Đồng chí yêu cầu đại biểu dự hô%3ḅi nghị nghiêm túc tiếp thu nô%3ḅi dung các Nghị quyết, các kết luâ%3ḅn và triển khai thực hiê%3ḅn tốt trong từng lĩnh vực chức trách nhiê%3ḅm vụ của mình, góp phần xây dựng huyê%3ḅn nhà ngày càng phát triển.

            Ngoài ra, hô%3ḅi nghị cũng đã tâ%3ḅp trung đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiê%3ḅn Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vê%3ḅ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiê%3ḅn Nghị quyết 28 về xây dựng tỉnh thành phố trực thuô%3ḅc trung ương thành khu vực phòng thủ trong tình hình mới; 10 năm tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng cô%3ḅng sản Viê%3ḅt Nam và tổng kết 20 năm thực hiê%3ḅn nghị quyết 01 về công tác lý luâ%3ḅn.                                            
                                                                                                                           Hồng Năm

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
Hội thao kỷ niệm 65 năm ngày ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng
Kết quả 9 tháng triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 trên địa bàn huyện
Quảng Nam : ngành Kiểm tra Đảng vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng nhì
Vai trò Ủy ban kiểm tra với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết TƯ 4
Cái tâm, cái tầm của người làm công tác kiểm tra
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013)
Mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ
Hội nghị tập huấn điều tra thực trạn nhu cầu đất sản xuất
Phước Sơn nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10