Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
HỘI NGHỊ BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 22/07/2013 .Lượt xem: 1777 lượt.

Ngày 10/7/2012 Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn tiến hành tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 18. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Như Thạch - ủy viên BTV Tỉnh ủy-Giám đốc Công an Tỉnh Quảng Nam.

          Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Sơ kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Tấn Liêm - ủy viên BTV –Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tập trung chủ yếu theo Kết luận của Hội nghị về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, việc tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020 cùng một số vấn đề quan trọng về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

          Sau Hội nghị, theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI đến các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.                                                                                                                          Đình Cuối

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 10 kết thúc thành công.
Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
Hội nghị sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
Hội thao kỷ niệm 65 năm ngày ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng
Kết quả 9 tháng triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 trên địa bàn huyện
Quảng Nam : ngành Kiểm tra Đảng vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng nhì
Vai trò Ủy ban kiểm tra với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết TƯ 4
Cái tâm, cái tầm của người làm công tác kiểm tra
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO