Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Thị trấn Khâm Đức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức HCM năm 2013
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/05/2013 .Lượt xem: 1447 lượt.

Sáng qua, ngày 2 tháng 5, đảng ủy thị trấn Khâm Đức đã mở hô%3ḅi nghị triển khai các chuyên đề học tâ%3ḅp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Đông đảo cán bô%3ḅ đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bô%3ḅ thị tham dự.

            Hô%3ḅi nghị đã quán triê%3ḅt nô%3ḅi dung các chuyên đề về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương, về sự cần thiết phải học tâ%3ḅp các phong cách trên của Bác trong năm 2013. Qua viê%3ḅc quán triê%3ḅt học tâ%3ḅp cán bô%3ḅ, đảng viên, nhất là cán bô%3ḅ lãnh đạo chủ chốt các cấp nêu cao tinh thần trách nhiê%3ḅm gương mẫu đi đầu trong thực hiê%3ḅn chức trách nhiê%3ḅm vụ giao.

            Sau học tâ%3ḅp, đảng ủy thị trấn còn hướng dẫn cán bô%3ḅ đảng viên toàn thị xây dựng bản đăng ký tâ%3ḅp thể, cá nhân học tâ%3ḅp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 với nô%3ḅi dung về nhâ%3ḅn thức sau học tâ%3ḅp, nghiên cứu các chuyên đề về phong cách của Bác, nô%3ḅi dung đăng ký và hướng phấn đấu làm theo của từng cán bô%3ḅ, đảng viên.                                                                                                                                                                                             Hồng Năm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Chuyên đề năm 2013)
Bồi dưỡng cảm tình đảng cho cán bộ giáo viên
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GIỮA NHIỆM KỲ (2010-2015)
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Năng
Ban tuyên giáo huyện ủy Phước Sơn hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010-2015) sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2013
Đảng bộ cơ quan chính quyền hội nghị giữa nhiệm kỳ (2012-2015)
Ủy ban kiểm tra sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010-2015)
HỘI NGHỊ BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI
Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 10 kết thúc thành công.
Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10