Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Củng cố ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 16/04/2013 .Lượt xem: 1804 lượt.

Chiều ngày 10 tháng 4, dưới sự chỉ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – phó bí thư huyện ủy, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện đã có cuộc họp. Tại đây các thành viên được nghe quyết định kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

            Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thịnh phó bí thư huyện ủy nhấn mạnh, dân chủ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng đảng, nhà nước và xã hội ngày càng phát triển, đạt mục tiêu dân chủ công bằng văn minh và đã triển khai khá lâu, song việc tổ chức thực hiện ở huyện ta chưa thật sự hiệu quả, nhiều người vẫn chưa nhận thức rõ về quy chế dân chủ nhất là đội ngũ cán bộ xã. Đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo tập trung thực hiện 3 mục tiêu chính: bên cạnh củng cố hoạt động Ban chỉ đạo của huyện cần đi sâu kiểm tra ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung thực hiện tốt khâu đột phá mà đại hội đảng đã xác định, trong đó gắn xây dựng nông thôn mới với triển khai Nghị quyết 30 a; xây dựng đảng, chính quyền gắn với nhân dân, lấy dân chủ làm cơ sở.                   
                                                                                                                              Hồng Năm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phước Sơn 75 được cấp chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Thị trấn Khâm Đức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức HCM năm 2013
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Chuyên đề năm 2013)
Bồi dưỡng cảm tình đảng cho cán bộ giáo viên
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GIỮA NHIỆM KỲ (2010-2015)
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Năng
Ban tuyên giáo huyện ủy Phước Sơn hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010-2015) sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2013
Đảng bộ cơ quan chính quyền hội nghị giữa nhiệm kỳ (2012-2015)
Ủy ban kiểm tra sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010-2015)
HỘI NGHỊ BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10