Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
“Dân vận khéo” – Hiệu quả cao trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 05/03/2013 .Lượt xem: 1786 lượt.

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn, trong những năm qua Ban dân vận huyện ủy đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động kết hợp với đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Dân chủ và cách vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Ban dân vận các cấp thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thi đua “dân vận khéo”, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí như phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo đảm vệ sinh môi trường; bảo tồn được giá trị văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn; xây dựng các công trình văn hóa; bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp ở thôn bản, nơi công cộng; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Thực tiễn đã chứng minh “dân vận khéo” luôn có vị thế rất quan trọng, nó tác động mạnh mẽ đến nhận thức, thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm, từ đó làm cho mọi người dân hiểu thêm và rõ ràng hơn về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước ta, xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ của Nhà nước mà có sự tham gia tích cực của toàn dân và được coi là quyền và nghĩa vụ của mọi người dân chung tay xây dựng nông thôn mới…

Từ ngày triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ban dân vận huyện đã xây dựng được kế hoạch tham gia vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới từng bước có hiệu quả. Trên địa bàn huyện Phước Sơn chọn 2 xã Phước Năng và Phước Chánh là đơn vị điểm xây dựng nông thôn mới. Ban Dân vận Huyện ủy cũng chọn xã điểm để xây dựng xã dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới. Luôn đồng hành cùng Ban dân vận có các tổ chức chính trị xã hội như Ủy ban MTTQVN; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, liên đoàn lao động…cũng xây dựng nhiều chương trình hành động tham gia xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả.  Qua tham khảo tại các xã trên địa bàn huyện cho thấy ý kiến của nhiều người dân, công tác dân vận khéo của cả hệ thống chính trị đã làm cho cách nghĩ, cách làm của mọi người dân thay đổi, nhân dân trong các xã đã huy động sức người góp công sức, hiến tặng đất rãy, tạo điều kiện chỗ ăn, ở cho công nhân làm đường giao thông…ước tính đến hàng trăm triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Nhìn chung trong những năm qua công tác dân vận của huyện nhà đã đem lại những kết quả đáng khích lệ và được các cấp ủy đảng đánh giá cao về vấn đề dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Những năm tới phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.                                                                                  Đình Cuối

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ủy ban kiểm tra đảng tổng kết hoạt động năm 2012
Trao quyết định ra mắt chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện
Củng cố ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Phước Sơn 75 được cấp chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Thị trấn Khâm Đức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức HCM năm 2013
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Chuyên đề năm 2013)
Bồi dưỡng cảm tình đảng cho cán bộ giáo viên
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GIỮA NHIỆM KỲ (2010-2015)
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Năng
Ban tuyên giáo huyện ủy Phước Sơn hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010-2015) sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2013
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO