Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Họp công bố kết quả kiểm toán năm 2012 của huyện
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 27/11/2012 .Lượt xem: 2647 lượt.
  UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN PHƯỚC SƠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:    195  /GM-UBND                       Phước Sơn, ngày  24  tháng  10  năm 2012
 
GIẤY MỜI

        Tổ Kiểm toán Nhà nước tại huyện tổ chức cuộc họp để công bố kết quả về kiểm toán NSNN, tiền, tài sản Nhà nước năm 2011; kiểm toán chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bềnh vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; kiểm toán chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2010 của tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện thời gian qua.

        1/ Thời gian: Vào lúc 08h30’, ngày 26/10/2012 (thứ Sáu)

        2/ Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

        3/ Thành phần tham dự, kính mời:

        - Lãnh đạo Thường trực HĐND-UBND huyện.

        - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TC-KH, Kho bạc Nhà nước Phước Sơn, Chi cục Thuế, Phòng NN&PTNT, Ban QL các DA ĐTXD huyện; Phòng LĐ-TB&XH huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ngân hàng CSXH huyện, Phòng Nội vụ huyện.
        - UBND các xã: Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Hoà, Phước xuân và thị trấn Khâm Đức.
         Đây là cuộc họp quan trọng, kính đề nghị các Đ/c đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định.

     Nơi nhận:                                                                     TL. CHỦ TỊCH  
    - Như thành phần;                                              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
    - Lưu VT-VP.                                                             PHÓ VĂN PHÒNG                                                         
                                                                                                Đã ký

                                            
                                                                                            Lê Đình Tài

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện ta đứng thứ 6 toàn tỉnh về số người nghiện ma túy
Thị trấn Khâm Đức có 5 trường trực thuộc
10/12 xã, thị trấn hoàn thành phổ biến nội dung 6 luật mới
Phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận
Hội nghị tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
90 tấn gạo hỗ trợ đồng bào dịp tết Quý Tỵ
Đẩy mạnh thi công công trình tu sửa sân vận động Phước Sơn
Hạt Kiểm Lâm huyện triển khai công tác PCCCR năm 2013
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2013 Cụm các huyện miền núi
Chủ động phòng chống cháy rừng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Bảng giá đất năm 2011 huyện Phước Sơn
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sách bài tập tiếng Bhnong”
Phước Sơn : Tích cực chuẩn bị cho bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Năm 2011, Phước Sơn tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng nguồn chi thường xuyên
Những bông hoa đẹp của núi rừng Phước Sơn
Nông dân học trồng lúa
Phước Sơn hết dịch LMLM ở gia súc
Phước Sơn, hiệu quả từ việc hỗ trợ ống nước!
HN tập huấn CB XD nông thôn mới cấp xã GĐ 2010-2020 cho huyện Phước Sơn, Nam Giang
Phước Sơn : Giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO