Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 26/11/2012 .Lượt xem: 2796 lượt.
UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Công văn số 453 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.
Theo đó, CT UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 22 của UBND tinh trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đảm bảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không hút thuốc lá nơi công sở, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả hội nghị và tiếp khách buổi trưa). CT UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chỉ thị số 22 của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải báo cáo định kỳ cũng như có đề xuất để UBND huyện khen thưởng và kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ, công chức chấp hành tốt và có sai phạm./.
Nguồn tin: Tuấn Minh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Vươn dậy Phước Sơn...
Thị trấn mở lớp quán triệt các chuyên đề đạo đức CM thời kỳ mới
Phước Sơn 80 người bồi dưỡng công tác đảng
UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai chỉ thị số 20 của UBND tỉnh
Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
Tuần lễ từ ngày 07/01/2013 đến ngày 11/01/2013
Duy Xuyên thăm huyện Phước Sơn
"Nguyên tiêu" - Sáng bừng ngày Thơ Việt Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10