Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn khai mạc hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 15
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 26/11/2012 .Lượt xem: 1731 lượt.
Sáng ngày 25/10, Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 15, gần 200 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở tham dự hội nghị. Đ/c Đỗ Văn Xuân tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu nội dung các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XI): Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và Kết luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

        Ngoài các nội dung trên, hội nghị đã tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Ban bí thư về củng cố mạng lưới y tế cơ sở; Triển khai quán triệt Chỉ thị 10 của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù cho người lớn; Nghị quyết 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

        Đặc biệt, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2012. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2012 nền kinh tế của huyện ta tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Một số chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt trên 14 tỷ đồng, tăng 8,97% so với cùng kỳ năm 2011, thương mại dịch vụ đạt trên 68 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2011.

        Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2012, đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định, dịch bệnh lớn không xẩy ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát thanh truyền hình chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận có nhiều chuyển biến. Cũng tại hội nghị này, Huyện ủy Phước Sơn đã báo cáo kết quả kiểm tập thể Ban thường vụ huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa 11) về một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay./.

Nguồn tin: Tuấn Minh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phước Sơn thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Vươn dậy Phước Sơn...
Thị trấn mở lớp quán triệt các chuyên đề đạo đức CM thời kỳ mới
Phước Sơn 80 người bồi dưỡng công tác đảng
UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai chỉ thị số 20 của UBND tỉnh
Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
Tuần lễ từ ngày 07/01/2013 đến ngày 11/01/2013
Duy Xuyên thăm huyện Phước Sơn
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10