Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Gần 250 đảng viên theo học lớp Quán triệt nghị quyết TW 5
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 26/11/2012 .Lượt xem: 1731 lượt.
Trong thời gian từ ngày 30, 31/10 và 01/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 3 lớp quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa 11 cho hơn 250 Đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện .
Tại đây, các học viên được quán triệt 5 nội dung cơ bản gồm: Kết luận về việc thi hành hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa 11 “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa 10 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020 và Nghị quyết một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin nhanh về nội dung Nghị quyết TW 6. Nhìn chung, các học viên đã tham gia với tinh thần nghiêm túc, ghi chép đầy đủ và đảm bảo số lượng.

        Việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết T.Ư5, khóa XI nhằm giúp đội ngũ Đảng viên nắm vững những quan điểm mới, quan trọng của Trung ương, từ đó, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn ./.

Nguồn tin: Thanh Thúy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trao 2 nhà đại đoàn kết tại xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn
Phước Sơn khai mạc hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 15
Phước Sơn thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Vươn dậy Phước Sơn...
Thị trấn mở lớp quán triệt các chuyên đề đạo đức CM thời kỳ mới
Phước Sơn 80 người bồi dưỡng công tác đảng
UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai chỉ thị số 20 của UBND tỉnh
Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 16
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10