Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết quả thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn P/Sơn
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 10/05/2012 .Lượt xem: 4308 lượt.

        Ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03- CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay khi có Chỉ thị và Hướng dẫn 13-HD/TG, ngày 7 tháng 9 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 17/8/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã xác định đây là Chỉ thị rất quan trọng, việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, bản lĩnh chính trị, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác góp phần đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống.

        Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy  quán triệt chủ trương tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đồng thời ban hành Kế hoạch số 11 - KH/HU, ngày 28/9/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và năm 2012 trên địa bàn huyện và cơ sở, ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc, quy chế hoạt động Bộ phận giúp việc Huyện ủy và hướng dẫn cơ sở thành lập bộ phận giúp việc trực thuộc các Đảng ủy, xây dựng mẫu đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch của tập thể, mẫu đăng ký phấn đấu cá nhân…đến nay đã có 08/12 xã, thị trấn, 02/04 đảng ủy trực thuộc đã thành lập được Bộ phận giúp việc và ban hành quy chế hoạt động; đến hết ngày 30/4/2012 đã có 30/32 TCCS Đảng đã tổ chức quán triệt xong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị. Việc tổ chức học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần này được thực hiện nghiêm túc, Huyện ủy giao cho các chi bộ, đảng bộ chủ trì và triển khai, tổ chức học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bằng các hình thức phù hợp, phong phú, việc xây dựng mẫu đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch của tập thể, mẫu đăng ký phấn đấu cá nhân đang được các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành vào cuối tháng 5/2012.

        Ngoài ra, nhằm triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin đại chúng Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền giới thiệu các tác phẩm, chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; xây dựng các chuyên mục giới thiệu các bài viết, lời dạy, những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; giới thiệu các mẫu chuyện hay về Bác qua Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở các Đảng bộ cơ sở và ở huyện. Tuyên truyền, giới thiệu về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đã tạo được sự lan tỏa và sức ảnh hưởng của của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong xã hội, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, với hình thức "sân khấu hóa", đã lồng ghép và đưa được các nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã dần đi vào đời sống của nhân dân; sự nhận thức của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cũng được nâng lên, đa số xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là công việc lâu dài, thường xuyên, hàng ngày, việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nên đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tuy nhiên việc triển khai, tổ chức thực hiện ở một số ngành, cơ sở việc chưa tốt, tiến độ triển khai chậm; nhiều xã chưa chủ động triển khai còn lúng túng, phụ thuộc cấp trên. Điều kiện để tổ chức còn gặp khó khăn; kỹ năng tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số Báo cáo vên, Tuyên truyền viên còn hạn chế; việc triển khai Chỉ thị 03 cũng gặp khó khăn, vướng mắc như việc cụ thể hóa việc ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là việc cụ thể hóa các bước "làm theo" tấm gương của Bác, biên chế chuyên trách Bộ phận giúp việc các cấp, các chế độ chính sách liên quan…

                                                                                                                              Lê Văn Thực

                                                                                                         Phó BTG Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Phong tục ăn tết nương rẫy của người Bhnoong
“Vấn đề đầu tiên phải là miệng nói tay làm”
TẾT SỚM TRÊN VÙNG CAO HUYỆN PHƯỚC SƠN
PHƯỚC SƠN CON ĐƯỜNG NỐI NHỮNG NIỀM VUI
Lãnh đạo huyện cùng các vị lão thành cách mạng thăm và làm việc tại 5 xã vùng cao
Họp lãnh đạo xã chuẩn bị cho các hoạt động lớn trong tháng 5
Kể chuyện những người kiên trung bất khuất xứ Quảng
Hội thảo khoa Học chiến thắng Khâm Đức ý nghĩa và bài học lịch sử
Dân dã món cháo ốc đá
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO