Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Văn phòng HĐND-UBND Phước Sơn thực hiện tốt công tác tham mưu trong năm 2011
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 16/01/2012 .Lượt xem: 4363 lượt.

        Trong năm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công chức viên chức Văn phòng HĐND-UBND huyện Phước Sơn đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp, đảm bảo hậu cần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND huyện; tổ chức tiếp nhận và xử lý trên 4.890 văn bản đến; tham mưu ban hành 4.522 văn bản các loại; trong đó có gần 2.000 Quyết định trợ cấp xã hội. Chuẩn bị nội dung, tài liệu các điều kiện phục vụ 04 kỳ họp HĐND huyện, gần 200 cuộc họp của UBND huyện và phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu cho Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện tốt cơ chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa". Công tác quản trị hành chính như lưu thoát và xử lý công văn đi đến, lễ tân, lái xe, bảo vệ tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt. Công tác đào tạo cán bộ cũng được thường xuyên quan tâm; hiện nay có 02 đồng đang theo học Đại học; 01 đồng chí học Cao cấp chính trị. 100% cán bộ, công chức và người lao động tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XI do Huyện ủy tổ chức; công tác tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện sâu rộng. Đặc biệt, việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được cơ quan Văn phòng đảm nhiệm, tham mưu giải quyết có hiệu quả. Trong năm 2011, Văn Phòng đề nghị Tỉnh khen thưởng “Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh”, 03 đồng chí “Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 06 đồng chí được “Tặng giấy khen” của Chủ tịch UBND huyện.                           

        Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2012, Văn phòng tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 để tích cực tham mưu, đề xuất kịp thời Chủ tịch và các Phó Chủ Tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành ở từng lĩnh vực phụ trách; xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và tích cực đề xuất những cơ chế, giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng...phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, đề án, các ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; Tập trung thực hiện quy trình tiếp nhận xử lý và phát hành văn bản đảm bảo tính thống nhất và bảo mật; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ mới; Tăng cường và đổi mới công tác tiếp công dân, tích cực tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn, thư đúng thẩm quyền; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; Đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ lãnh đạo; Phát động các phong trào thi đua đi đôi với áp dụng sáng kiến trong toàn cơ quan; Nâng cao trách nhiệm và phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan. Góp phần thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2012.

                                                                                                                                                 Phan Châu Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Gần 20 bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc tham dự HN BCH Huyện đoàn
Huyện đoàn Phước Sơn t/chức Hội nghị BCH lần thứ 2 khóa XIII, NK 2012-2017
Ghi nhận từ “ Giải việt dã truyền thống thanh niên năm 2012 ”
Tuổi trẻ tham gia phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm
300 ĐVTN tham gia diễn đàn “Tuổi trẻ Quảng Nam nói không với ma túy”
Lập thành tích chào mừng 68 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thanh niên với tác phẩm “Đường cách mệnh” !
NHÌN LẠI MỘT NĂM VỚI PHONG TRÀO “TUỔI TRẺ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
Huyện đoàn tổ chức Tập Huấn Kỹ năng Nghiệp vụ công tác Đoàn cho Đoàn trường THPT Khâm Đức
HỘI NGHỊ BCH HUYỆN ĐOÀN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO