Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2011 ước đạt 13,6 tỷ đồng
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 06/01/2012 .Lượt xem: 3247 lượt.

        Trong năm 2011, lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển mạnh. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cả năm ước đạt khoảng 13,6 tỷ đồng. Trong đó trọng tâm là các hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản, xây dựng nhà máy thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, đường giao thông… Đến nay, một số doanh nghiệp sản xuất, gia công gỗ và cơ khí đã đi vào hoạt động ổn định tại cụm công nghiệp Tây Nam thị trấn Khâm Đức. Ông Trần Thanh Tân – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện cho biết: Năm 2012, Phòng Kinh tế- Hạ tầng sẽ tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp Tây Nam thị trấn Khâm Đức theo đúng quy hoạch. 

                                                                                                                                  Trọng Ý

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quí III: tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 14 tỷ đồng
Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản
Khai thác keo thuê – vất vả nhưng đem lại thu nhập khá
Dồn sức xây dựng nông thôn mới tránh nợ đọng các công trình xây dựng cơ bản
Phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện

QUẢNG CÁO