Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Chỉ tiêu tổng quát phát triển KT-XH 05 năm ( 2011-2015 )
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 30/12/2010 .Lượt xem: 4003 lượt.

                    

       - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13-14%/năm.

       - Thu nhập bình quân đầu người 09 triệu đồng/người/năm.

       - Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân 10-11% năm.

       - Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14-15% năm.

       - Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng bình quân 14-15% năm.

       - Khai hoang mở rộng diện tích lúa nước 10-12ha/năm.

       - Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân 5.500 tấn/năm.

       - Diện tích trồng rừng 400/ha /năm.

       - Tăng thu do kinh tế phát sinh 7- 8%/năm.

       - Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%/ năm.

       - Giảm tỷ suất sinh thô 0,7- 0,8%o.

       - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn dưới 20%.

 

               B. KH phát triển các ngành, các lĩnh vực chủ yếu:

        

         + Ngành nông- lâm nghiệp: Khai hoang mở rộng diện tích lúa nước 50- 60 ha; giải quyết tưới tiêu đạt từ 80% đến 90%; đưa diện tích gieo trồng lên 3.700 ha. Năng suất bình quân đạt từ 40-42 tạ/ ha. Tổng đàn gia súc 26.500 con, trong đó đàn bò 9.000 con. Đàn gia cầm 70.000 con. Nuôi Cá nước ngọt 30 ha. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 5.000 ha/năm. Trồng mới 400ha/năm tương ứng 400-500 nghìn cây các loại (trong đó có 1.000 ha cây cao su tiểu điền). Nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 62% lên 70%. Khai thác gỗ tận dụng 5.000m3. Khai thác gỗ rừng trồng 500m3­­. Khai thác song, mây 500 tấn.

 

                Tổng giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp từ 48,7 tỷ năm 2010, lên 78,7 tỷ năm 2015. Giá trị tăng thêm 57,1 tỷ, chiếm tỷ trọng 23,9% GDP. 

 

                - Ngành công nghiệp - XDCB: Bố trí mặt bằng SX đạt 70 - 80 % diện tích các Cụm công nghiệp. Đào tạo, sử dụng 300-350 lao động địa phương làm công nhân vận hành các nhà máy thủy điện. Cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho 95% số hộ. Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tận thu khoáng sản vàng, vật liệu xây dựng theo đúng các qui định của pháp luật.

 

                Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng từ 79,9 tỷ năm 2010, lên 155,4 tỷ năm 2015 (chưa tính công nghiệp tỉnh và TW trên địa bàn). Giá trị tăng thêm 69 tỷ, chiếm tỷ trọng 28,9% GDP. 

 

        

        - Ngành thương mại-dịch vụ: Xây dựng chợ phiên ở các trung tâm xã, tạo điều kiện cho nhân dân tiêu thụ và mua sắm sản phẩm và hàng hóa thuận lợi nhất. Vận động các đối tác có năng lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; mở các tuyến du lịch đường thủy, thăm quan phong cảnh và giao lưu với các bản làng. Ưu tiên phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ vui chơi giải trí lành mạnh, nhằm thu hút khách vãng lai. Nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ Bảo hiểm, dịch vụ Tài chính, Ngân hàng, mạng lưới Bưu chính và Viễn thông. 

       

         Tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ từ 69,5 tỷ năm 2010, lên 129  tỷ năm 2015. Giá trị tăng thêm 112,7 tỷ, chiếm tỷ trọng 47,2% GDP.

 

        - Về Tài chính - Tín dụng: Tăng thu do kinh tế phát sinh trên địa bàn từ 07-8%/ năm; mức thu bình quân 110-120 tỷ/ năm. Tăng chi ngân sách hàng năm 5- 6%. Tăng nguồn vốn tín dụng bình quân 15-20 %/ năm. 

             - Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị đạt 95%, đất ở nông thôn đạt 80%, giao đất đất lâm nghiệp đạt 70%. Tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ môi trường. đảm bảo an toàn cao cho cộng đồng dân cư.

             - Về Giáo dục: Kiên cố hóa 80-90% trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. Vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt trên 98%; duy trì quá trình học tập trên 97%. Có 100% xã, thị trấn đạt phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi. Tăng thêm 02 đến 03 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.  

        - Về Y tế, Dân số và gia đình:  80% xã có bác sỹ. Xây dựng 02 đến 03 Trạm tế đạt chuẩn quốc gia. Hạ tỷ suất sinh thô từ 22,270%o, xuống còn 22,310%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 27,9%, xuống còn 15%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 20%. Tăng dân số bình quân 2,5%/năm.

         - Về Văn hoá- Thể thao- Phát thanh- truyền hình: Phấn đấu có 3-4 xã, 50-60% thôn, 75-80 % gia đình và 90- 95% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá. 100% xã có trạm truyền thanh và 100% hộ xem được truyền hình.         

         - Về đảm bảo - xã hội: Có 95% số hộ ổn định ĐCĐC. Giảm hộ nghèo mỗi năm 4-5%. Đào tạo nghề lao động nghèo mỗi năm từ 200-250 lao động. Xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm 100-110 lao động. Cấp nước sinh hoạt cho 100% hộ gia đình, trong đó 40-50% nước sạch đã qua xử lí.

                                                                                                                                             Huỳnh Đức Trung

                                                                                                                                              TP TC-KH huyện

 

       

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Cảm nhận Phước Sơn trên con đường phát triển
Hướng mở Phước Sơn
13/15 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài
Giao ban khối kinh tế
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
TÌNH HÌNH KTXH, QPAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
TÌNH HÌNH KT-XH QUÝ I/2019