Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

HỘI LHPN VÀ HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN PHỐI HỢP MỞ LỚP DẠY NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP CHO HVPN, HVND
Thực hiện Chương trình số 04-CTPH/HND-HPN ngày 31/5/2017 giữa Hội LHPN và Hội Nông dân huyện Phước Sơn về triển khai công tác hướng nghiệp học nghề - giới thiệu việc làm; Tư vấn Du học – XKLĐ và dịch vụ hỗ trợ nông dân, phụ nữ đến năm 2020.
Xem tiếp...
HỘI LHPN HUYỆN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 938,939 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TẬP HUẤN NỘI DUNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI HỘI PHỤ NỮ 5 KHÔNG 3 SẠCH NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU”
Trong 02 ngày, 28-29/6/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Sơn đã triển khai 02 Đề án 938, 939 của Thủ Tướng Chính phủ và tập huấn nội dung mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch nông thôn mới kiểu mẫu” cho 31 chị là UCBCH Hội LHPN huyện, Phó chủ tịch Hội LHPN 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Xem tiếp...
HỘI LHPN SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI, VỐN VAY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016
Thực hiện theo nội dung Giao ước thi đua năm 2018, Hội LHPN huyện đã tổ chức sơ kết công tác Hội, vốn vay ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Về dự với Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thông- PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm- PCT UBMTTQVN huyện và đồng chí Nguyễn Bá Tùng-
Xem tiếp...
Các tin khác:
• Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Sơn đã tổ chức kiểm tra hoạt động vốn vay phụ nữ năm 2018
• Hội nghị sơ kết công tác mặt trận và các chuyên đề 6 tháng đầu năm
• HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ 11 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014-2019
• TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CẤP XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2019-2024.
• HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA GIỮA KHỐI MT-ĐT HUYỆN DUY XUYÊN VÀ KHỐI MT-ĐT HUYỆN PHƯỚC SƠN