Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Sự kiện quan trọng

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phước Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm giành nhiều thành tựu lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đưa Phước Sơn tiếp tục đi lên, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ngày 12-5 -2018 đã đánh dấu mốc son kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavat (12-5-1968 – 12-5-2018).
Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách giảm nghèo là một nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.
Khâm Đức từ một Căn cứ quân sự của Mỹ, ngụy trong những năm chiến tranh nay trở thành Trung tâm huyện lỵ của huyện Phước Sơn, với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh.
Quán triệt đường lối đổi mới, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Huyện ủy Phước Sơn xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau:
Nằm trên cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại, với địa hình núi non hiểm trở, địa danh Phước Sơn từng được xem là đại bản doanh và cứ điểm nhiều trận chiến đấu ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, các chính sách của Đảng và Nhà nước được đầu tư cho miền núi như: Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; chương trình 134; 135; chương trình xây dựng nông thôn mới... đã tạo ra được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện.
Phước Sơn là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, diện tích tự nhiên 114.479 héc ta, nằm trên triền Đông của dãy Trường Sơn hùng vĩ, cách Đà Nẵng 135 Km về hướng Tây Nam, cách Tam Kỳ 130 Km về hướng Tây Bắc, có ranh giới chung với các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang và huyện Đak Glei - tỉnh Kom Tum.
Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khâm Đức - Ngok-Ta-Vat, giải phóng huyện Phước Sơn (12/5/1968 - 12/5/2013), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Huyện ủy Phước Sơn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học và xuất bản Kỷ yếu 45 năm "Chiến thắng Khâm Đức - Ngok-Ta-Vat - Ý nghĩa và bài học lịch sử".
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Các tin khác :