Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Tin từ các báo

Ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Ủy Ban Dân tộc cũng đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ứng viên tham gia Đề án 500 phải cam kết làm việc tại cấp xã ít nhất 7 năm Ngày 19.9, Hội đồng tuyển dụng trí thức trẻ Quảng Nam (thuộc Dự án 600 theo Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đã tiến hành thực hiện khâu phỏng vấn để tuyển chọn 21 ứng viên về làm phó chủ tịch xã 3 huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang.
Vượt qua vòng xét tuyển cam go, với tỷ lệ chọi gần như là 1:1, hơn 20 bạn trẻ trúng tuyển bày tỏ hy vọng “lò luyện” từ thực tế cuộc sống sắp tới sẽ cho họ cơ hội trưởng thành.
Triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo của cả nước, Quảng Nam có 3 huyện là Tây Giang (2 xã), Phước Sơn (10 xã) và Nam Trà My (9 xã) được phép tuyển dụng 21 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã. Dưới đây là một số ý kiến của các ứng viên dự tuyển.


QUẢNG CÁO