Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện ủy Phước Sơn vừa phát hành tập sách: Những đóa hoa đời thường” nhằm ghi nhận nững điển hình tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo bước chuyển biến đáng kể.
Vào những ngày cuối Thu - đầu Đông năm 1947, cũng là thời điểm khó khăn nhất của Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, từ Chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Và trải qua chiều dài lịch sử suốt 70 năm (1947 – 2017) tác phẩm đã nhiều lần tái bản và đã trở thành một “Quốc bảo” trong kho tàng tư tưởng, lý luận của Đảng ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng ngừa, chữa trị “căn bệnh tham lam” đối với người cán bộ, đảng viên
Trong gần 30.000 từ, tác phẩm Sửa đổi lối làm viêc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hàm chứa nhiều nội dung toàn diện và sâu sắc, vượt qua giới hạn thời gian mà vẫn giữ nguyên tính thời sự đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.


QUẢNG CÁO