Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Giảm nghèo Tây nguyên

Đi cùng với nghị quyết 13 HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích thoát nghèo bền vững, thì huyện Phước Sơn cũng đã ban hành nghị quyết 22 về hỗ trợ cho hộ đăng ký thoát nghèo.
Căn cứ quyết định xếp loại thi đua năm 2018, huyện Phước Sơn có 33 công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc liên đoàn lao động huyện được công nhận đạt vững mạnh, 6 công đoàn đạt khá.
Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 138 tỷ 575 triệu đồng, trong đó nghị quyết 30 hơn 86 tỷ 600 triệu đồng, chương trình 135 gần 52 tỷ đồng.
Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện 138 tỷ 575 triệu đồng, trong đó nghị quyết 30 hơn 86 tỷ 600 triệu đồng, chương trình 135 gần 52 tỷ đồng.
Chiều ngày 30/11 đoàn kinh tế quốc phòng 207 xã Phước Mỹ tổ chức hội nghị triển khai dự án giảm nghèo năm 2017. Đ/c Hồ Quang Hường PCT UBND huyện, đại diện chính quyền xã, các trưởng thôn cùng tham dự hội nghị.
Sáng ngày 19/4/2017, Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Phước Sơn đã tổ chức khóa tập huấn xây dựng và vận hành tổ nhóm LEG (nhóm cải thiện sinh kế) . Tham dự khóa học có 48 học viên là Trưởng, phó của 24 nhóm LEG tại các xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc.
Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; phát huy vai trò trách nhiệm của ban cán sự thôn trong việc vận động nhân dân thoát nghèo;
Trong quy định của Dự án giảm nghèo Tây Nguyên, các tiểu dự án trong HP1 là phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản và Tiểu hợp phần 2 tự chủ và đa dạng hóa thu nhập sẽ phân cấp cho xã làm chủ đầu tư.
Trong quy định của Dự án giảm nghèo Tây Nguyên, các tiểu dự án trong HP1 là phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản và Tiểu hợp phần 2 tự chủ và đa dạng hóa thu nhập sẽ phân cấp cho xã làm chủ đầu tư.
Tiểu dự án nuôi heo đen theo hình thức bán chăn thả thuộc hợp phần 2.1 phát triển sinh kế bền vững do Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên hỗ trợ tại thôn Nước Kiết xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đến nay 5/10 hộ dân tham gia nhóm LEG (nhóm cải thiện sinh kế) nuôi heo đã có heo sinh sản với số lượng 18 con. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng cao nơi đ
Nhằm phát triển sinh kế bền vững, năm 2016 dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã xây dựng nhiều mô hình trồng trọt-chăn nuôi như: mô hình sản xuất thâm canh lúa nước, mô hình sản xuất ngô lai, nuôi vịt xiêm, nuôi heo thịt...
Liên kết đối tác sản xuất Ngô lai nằm trong Hợp phần 2.2 Phát triển liên kết thị trường của Dự án giảm nghèo KVTN (Khu vực Tây Nguyên) huyện Phước Sơn; Liên kết đã thành lập 4 nhóm LEG (Nhóm cải thiện sinh kế) tại: thôn 5 xã Phước Chánh, thôn 2 xã Phước Công, thôn Triên xã Phước Kim và thôn 8A xã Phước Lộc với 72 thành viên tham gia thực hiện.
Sáng ngày 15/9, Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả dự án trên địa bàn huyện từ khi triển khai đến nay, qua đó rút kinh nghiệm và lập kế hoạch đầu tư năm 2017 cũng như kế hoạch đầu tư dự án giai đoạn 2017-2019.
Các Tiểu dự án sinh kế sản xuất lúa nước thuộc LEG (nhóm cải thiện sinh kế) an ninh lương thực và dinh dưỡng tại các xã vùng cao huyện Phước Sơn (Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc) bước đầu đã gặt hái được kết quả đáng khích lệ (Phước Chánh 24.025 kg/4ha, Phước Lộc 11000 kg/ 2ha, Phước Công 22.600 kg/4ha...) tạo ra tiền đề trong việc thay đổi tư duy, tác động đến nhận thứ
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên là Dự án của Chính phủ Việt Nam vay vốn của Ngân hàng Thế giới và một phần vốn đối ứng trong nước. Dự án bắt đầu năm 2014 và kết thúc vào năm 2019.


QUẢNG CÁO