Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Văn bản chỉ đạo

[Trở về]
Tiêu đề Tài liệu nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên 2018
Tệp tin gốc danh_muc_tai_lieu_na...  
STTTiêu đề
1 Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2 Tài liệu nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính 2018
3 Đăng tải danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
4 Tổ chức hoạt động tuyên truyền mừng đảng, đón xuân 2018 và KN 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1968
5 QĐ công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 2017
6 QĐ công nhận và cấp giấy công nhận danh hiệu đạt chuẩn VH 02 năm
7 Biễu mẫu, danh sách kết quả phúc tra, đánh giá, phân loại gia đình văn hóa ...năm 2017
8 Báo cáo kết quả phúc tra, đánh giá, phân loại gia đình văn hóa... năm 2017
9 QĐ 02/2017 về sửa đổi, bổ sung của UBND huyện
10 QĐ 01/2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện
11 Kế hoạch 02/KH-BCĐ TT&PT PT toàn dân ĐKXDĐSVH đến 2020 và định hướng 2025
12 Kế hoạch 01/KH-BCĐ Phúc tra, đánh giá, phân loại GĐVH, khu DCVH, thôn-khối VH...2017
13 Công văn 02/CV-BCĐ cung cấp số liệu phục vụ bình xét, đánh giá, phận loại và phúc tra các danh hiệu trong PT TDĐKXDĐSVH 2017
14 Công văn 01/CV-BCĐ thực hiện bình xét, đánh giá, phân loại các danh hiệu trong phòng trào TDĐKXDĐSVH 2017
15 Hướng dẫn 554/UBND-Vx tuyên truyền NQ hội nghị thứ 5 BCH TW Đáng khóa XII
[Trở về]